Beleidsplan Ruimte Brugge: milieueffecten

We maken in het Beleidsplan Ruimte de best mogelijke keuzes voor mens en milieu, met zo veel mogelijk positieve en zo min mogelijk negatieve milieu effecten. Dit onderzochten we in een milieueffectrapport of MER. De weg naar een definitief MER is wettelijk uitgestippeld.

Met het MER verzekert het stadsbestuur zich ervan dat het de milieu-effecten die het BRB kan hebben, integraal en op een strategisch niveau heeft meegenomen. De opmaak van het MER verliep parallel met die van het BRB. Het Team Omgevingseffecten Vlaanderen waakte er als onafhankelijke overheidsadministratie over dat het onderzoek gedegen gebeurde en dat de wettelijk te nemen stappen nageleefd werden.

Kennisgeving en richtlijnen

De kennisgeving was de eerste wettelijke stap naar een goedgekeurd milieu-effectenrapport. De kennisgeving van het MER werd op 2 maart 2022 volledig verklaard door het Team Mer Vlaanderen (nu: het Team Omgevingseffecten Vlaanderen).

De kennisgeving heeft de bedoeling om het milieueffectonderzoek aan te kondigen. De kennisgevingsnota brengt iedereen ervan op de hoogte dat de milieueffecten van het BRB in opmaak zullen onderzocht worden en dat dit onderzoek zal neergeschreven worden in het MER. De kennisgevingsnota beschrijft wat zal onderzocht worden en hoe dat onderzoek zal gebeuren.

De kennisgevingnota beoordeelt dus nog geen milieueffecten, dat gebeurt in het MER zelf. Het MER zal de keuzes in het BRB beoordelen, onderbouwen, motiveren, ondersteunen. Dit gebeurt naarmate het BRB in al zijn wettelijke onderdelen (strategische visie, beleidskaders, actieprogramma) vorm krijgt.

De kennisgeving was publiek van 28 maart 2022 tot en met 26 mei 2022. Op basis van de ontvangen inspraakreacties en adviezen stelde het Team MER Vlaanderen vervolgens de richtlijnen op die het kader vormen waarbinnen de MER-deskundigen hebben gewerkt bij de totstandkoming van dit MER. De richtlijnen werden vastgesteld op 19 december 2022.

Ontwerp-MER

Het ontwerp-MER beoordeelt de beleidskeuzes in de strategische visie en de vijf beleidskaders van het ontwerp-BRB op hun milieueffecten integraal en op een strategisch niveau meegenomen heeft.

Het ontwerp-MER bouwt voor op de kennisgeving van het MER en werd opgemaakt binnen de Richtlijnen voor het opstellen van het MER waarover het Team MER Vlaanderen op 19 december 2022 besliste.

Over het ontwerp-MER was er een openbaar onderzoek vanaf 26 april tot en met 24 juli 2023.

MER goedgekeurd door Vlaanderen

Op basis van de reacties en adviezen die tijdens het openbaar onderzoek ontvangen werden, is het MER gefinaliseerd.

Het MER is op 1 december 2023 goedgekeurd door het Team Omgevingseffecten Vlaanderen, die als onafhankelijke overheidsadministratie waakt over het naleven van de procedure en de kwaliteit van de milieueffectrapportage. Met het goedgekeurd MER, verzekert het Stadsbestuur zich ervan dat het BRB verantwoorde keuzes maakt voor mens en milieu.