Openbare onderzoeken, raadplegingen en beslissingen

Op deze pagina vind je een overzicht van de openbare onderzoeken, raadplegingen en beslissingen.

Omgevingsvergunningen

Bekijk het overzicht van alle lopende openbare onderzoeken en beslissingen over omgevingsvergunningen.

Ruimtelijke plannen van Stad Brugge

De Stad maakt ruimtelijke plannen op. Beleidsplannen, Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en verordeningen moet ze aan het publiek voorleggen en ook in openbaar onderzoek brengen. Een overzicht van alle geplande of lopende openbare onderzoeken vind je hier onder:

  • RUP kerkdreef, publieke raadpleging, van 17 april tot en met 16 juni 2023. Het RUP Kerkdreef herbestemd het woonuitbreidingsgebied in Assebroek naar een open ruimte bestemming. Alle informatie en de stukken in publieke raadpleging vind je hier: RUP Kerkdreef

  • RUP Mispelaar Zuid, publieke raadpleging, van 17 april tot en met 16 juni 2023. Het RUP Mispelaar Zuid herbestemd het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Mispelaar in Assebroek naar een open ruimte bestemming. Alle informatie en de stukken in publieke raadpleging vind je hier: RUP Mispelaar-zuid

  • RUP Sint-Trudo-Oost: publieke raadpleging, van 17 april tot en met 16 juni 2023. Het RUP Sint-Trudo-Oost herbestemd het woonuitbreidingsgebied ten oosten van de Sint-Trudostraat in Assebroek naar een open ruimte bestemming. Alle informatie en de stukken in publieke raadpleging vind je hier: RUP Sint-Trudo oost

  • Beleidsplan Ruimte Brugge, openbaar onderzoek, van 26 april tot en met 24 juli 2023. Het beleidsplan legt de visie vast voor ons ruimtelijk beleid met tijdshorizon 2050 en is het Brugse antwoord op de Vlaamse bouwshift. Alle informatie en de stukken in openbaar onderzoek vind je hier: Openbaar onderzoek Beleidsplan Ruimte Brugge

 

  • Herziening of Opheffing Verouderde Inrichtingsvoorschriften (HOV) RUP 206 Christus Koning N.O., openbaar onderzoek, van 12 mei tot en met 11 juni 2023. De wijziging moet het gemakkelijker maken om zonnepanelen te plaatsen in Christus Koning N.O. dat is het deel van Christus Koning ten Noorden van de Scheepsdalelaan; het zogenaamde “stubbekwartier”. Alle informatie en stukken in openbaar onderzoek vind je hier HOV 001: Herziening RUP 206 Christus Koning N.O.


Ruimtelijke plannen en beslissingen andere overheden

Vaak worden dossiers vanuit de provincie, Vlaamse overheid, federale overheid ... aangebracht. Een overzicht van die onderzoeken en beslissingen vind je hieronder.

 

Contactinformatie