Openbare onderzoeken, raadplegingen en beslissingen

Op deze pagina vind je een overzicht van de openbare onderzoeken, raadplegingen en beslissingen.

Omgevingsvergunningen

Bekijk het overzicht van alle lopende openbare onderzoeken en beslissingen over omgevingsvergunningen hier. 

Ruimtelijke plannen en verordeningen van Stad Brugge

De stad maakt ruimtelijke plannen op. Beleidsplannen, Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en verordeningen moet Stad Brugge aan het publiek voorleggen en ook in openbaar onderzoek brengen. Een overzicht van alle geplande of lopende openbare onderzoeken vind je hieronder:

  • Er lopen momenteel geen openbare onderzoeken.


Ruimtelijke plannen en beslissingen andere overheden

Vaak worden dossiers vanuit de provincie, Vlaamse overheid, federale overheid ... aangebracht. Een overzicht van die onderzoeken en beslissingen vind je hieronder.

  • Op 13 oktober 2023 duidde de Vlaamse Regering 20 gebieden in de provincie West-Vlaanderen voorlopig aan als watergevoelig openruimtegebied. In Brugge werden ‘Mispelaar’, ‘Zuidvaartje’ en ‘Hoeve Sint-Trudo’ voorlopig aangeduid als watergevoelig openruimtegebied. Reageren kan vanaf 5 december 2023 tot en met 2 februari 2024. Alle informatie en documenten over dit openbaar onderzoek over de voorlopige aanduiding watergevoelige openruimtegebieden vind je in dit nieuwsbericht.

  • Op 29 september 2023 heeft de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een machtiging voor het bouwen en een vergunning voor de exploitatie van offshore windparken en parkbekabeling in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België. De openbare consultatie loopt 24 november tot en met 25 december 2023. Indienen van een bezwaar, opmerking of advies kan tot en met 8 januari 2024. Alle informatie over deze aanvraag milieuvergunning vind je hier.

 

  • Vlaamse overheid, departement landbouw en visserij, bekendmaking GLB Strategisch Plan 2023-2027. Alle informatie en stukken over het GLB Strategisch Plan 2023-2027 en het plan M.E.R vind je hier: bekendmaking GLB Strategisch Plan 2023-2027.

  • Vlaamse overheid, OVAM, bekendmaking van het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023–2030. Alle informatie en stukken over het Lokaal Materialenplan 2023-2030 en het bijhorende plan M.E.R vind je hier: Bekendmaking Lokaal Materialenplan 2023-2030 en bijhorend plan-MER.

Contactinformatie