Sinds 1 januari 2018 worden de bouwvergunning en milieuvergunning samengevoegd tot één vergunning, de omgevingsvergunning.

Het indienen, opvolgen en behandelen van een omgevingsdossier gebeurt sindsdien via het portaal van de Vlaamse overheid: het omgevingsloket