Xaverianensite

 1. Algemeen
  1. Aanleiding
  2. Projectdoelstellingen
   1. Energiezuinigheid
   2. Functionaliteit
   3. Architecturale kwaliteit
   4. Stedenbouwkundige kwaliteit
   5. Duurzaamheid
   6. Toegankelijkheid
 2. Ontwerp Multifunctioneel Centrum Xaverianen
  1. Algemeen
  2. Indeling/oppervlakte
  3. Ruimtelijk programma
 3. Ontwerp omgevingsaanleg
  1. Algemeen
  2. Krachtlijnen
 4. Sportcentrum

A. Algemeen

1. Aanleiding
 1. Op het Brugs grondgebied werden enkele ‘blinde vlekken’ vastgesteld qua sportinfrastructuur. Een voorwaarde om Bruggelingen actief te houden is de aanwezigheid van kwalitatieve infrastructuur;
 2. Een tekort aan culturele zalen blijft een continue bezorgdheid. Op vandaag is er nog steeds een grote vraag naar een aantrekkelijke en kwalitatieve polyvalente zaal;
 3. Het huidige gebouw van de bibliotheek van Sint-Michiels voldoet niet langer aan de behoeften van een hedendaagse bibliotheekwerking.

2. Projectdoelstellingen
 1. Energiezuinigheid
 2. Functionaliteit
 3. Architecturale kwaliteit
 4. Stedenbouwkundige kwaliteit
 5. Duurzaamheid
 6. Toegankelijkheid

1. Energiezuinigheid
Het multifunctioneel complex wordt een maximaal energiezuinig gebouw. Er wordt gekozen voor maximale kwaliteit en comfort tegen de laagst mogelijke energie- en milieukosten.

2. Functionaliteit
Met het gebouw en haar omgeving combineert Stad Brugge de begrippen sport, ontspanning en ontmoeting enerzijds met de begrippen ‘milieubewust’, ‘uitnodigend’ en ‘toegankelijkheid’ anderzijds.

 • Via het multifunctioneel complex zal je sport- , cultuur- én bibliotheekactiviteiten kunnen beleven. Er wordt bovendien indoor als outdoor sportinfrastructuur voorzien;
 • Het gebouw leidt bezoekers op een zelfstandige manier naar hun gewenste dienst en wordt dus toegankelijk voor mensen met een beperking;
 • Er worden drie fietsparkings, een kiss- & ridezone, een laad- & loszone en een ondergrondse parking voor 232 auto’s voorzien.

3. Architecturale kwaliteit
Het gebouw wordt een voorbeeld voor andere overheidsgebouwen door zijn focus op energiezuinigheid, duurzaamheid en ecologisch verantwoord gebruik van energie en materie.

4. Stedenbouwkundige kwaliteit

 • Het project zorg ervoor dat de Xaverianensite naadloos aansluit bij de VIVES-campus aan de overzijde van de straat met voldoende aandacht voor de naburige woonbuurten;
 • Het project trekt de bestaande esplanade door, herbekijkt de verkeersstromen en integreert sport- en ontspanning in de open ruimte.

5. Duurzaamheid
De nieuwe site gaat zo zuinig mogelijk om met energie:

 • Het Stadsbestuur investeert in duurzame en hernieuwbare energie;
 • Er werd gekozen voor ecologisch verantwoorde bouwmaterialen.

6. Toegankelijkheid
Het project mikt op maximale ‘toegankelijkheid’ voor iedereen binnen het ganse concept van het gebouw én in de omgevingsaanleg.

3. Investering

Stad Brugge voorziet een krediet van 13.730.109,80 euro voor dit project (gebouw, ondergrondse parking én omgevingsaanleg).

4. Timing

De effectieve werkzaamheden startten medio februari 2018

 • Fase 3 | april 2019 - juni 2019 | dakwerken & gevelsluiting
 • Fase 4 | april 2019 - zomer 2020 | afwerking & technieken
 • Fase 5 | zomer 2019 – zomer 2020 | buitenomgeving

B. Ontwerp Multifunctioneel centrum ‘Xaverianen’

1. Algemeen

Het complex bundelt sport en cultuur op één locatie in de nabijheid van een scholencampus:

 • Het gebouw wordt een voorbeeld op vlak van kwalitatieve architectuur én duurzaam bouwen. Stad Brugge kiest er voor om zo maximaal mogelijk de principes van “bijna energie neutraal (BEN)” toe te passen en aandacht te besteden aan ‘optimaal ruimtegebruik’;
 • Het complex wordt een ‘toegankelijk’ gebouw dat voldoet aan alle toegankelijkheidsvereisten. Hierbij wordt de beschikbare ruimte op een slimme manier aangepakt. Ruimtelijkheid, functionaliteit, compactheid en meervoudig gebruik van ruimten zullen het complex naar een hoger niveau tillen;
 • Het gebouw wordt een voorbeeld op vlak van onderhoudsvriendelijkheid. Het gebouw wordt bovendien vandalismebestendig ontworpen.

2. Indeling/oppervlakte
 • Sport - 2140 m2
 • Cultuur - 705 m2
 • Bibliotheek - 540 m2
 • Sociale ontmoetingsruimte - 400 m2
 • Gemeenschappelijk - 232 m2
 • Schoonmaak - 40 m2

3. Ruimtelijk programma

Sport

 • Een volwaardige sportzaal met bergruimte voor de uitoefening van volgende competitiesporten: zaalvoetbal, handbal, minivoetbal, basketbal, volleybal en badminton;
 • Een gevechtsportzaal. Deze zaal is ook bruikbaar voor bewegingsrecreatie en beschikt eveneens over een bergruimte;
 • Een danszaal;
 • Tien kleedkamers (acht reguliere en twee scheidsrechterlokalen), sanitair, lokaal EHBO, lokaal toezichter en twee kleedkamers voor personen met een beperking;
 • Vier kleedkamers voor acht personen;
 • Een berging voor club-eigen materiaal;
 • Accommodatie voor de krachtbalclub.

Cultuur

 • Een polyvalente cultuurzaal geschikt voor een ruim aanbod aan activiteiten voor diverse verenigingen met bijhorende bergruimte;
 • Vier akoestisch-geïsoleerde repetitielokalen;
 • Een artiestenkleedkamer en een kitchenette;
 • Vier polyvalente ruimtes voor verenigingen (vergaderzalen/expositieruimte);
 • Twee vergaderzalen.

Bibliotheek
Een bibliotheekfiliaal bestaande uit onthaalbalie, tijdschriften-/krantenhoek, ontmoetingsruimte, digitale werkplekken, een volwassen- & jeugdafdeling en personeelsruimten bibliotheekpersoneel.

Sociale ontmoetingsruimte
Een cafetaria met mogelijkheid om warme maaltijden te serveren.

Gemeenschappelijk
Een algemene inkomhal, publieke toiletten, vestiaire, gangen, technische ruimtes en liften.

Schoonmaak
Een rustruimte voor het poetspersoneel en bergruimte voor het poetsmateriaal.


C. Ontwerp omgevingsaanleg

1. Algemeen

Het gebouw en haar omgeving worden als één geïntegreerd geheel ontworpen en zullen elkaar versterken:

 • In de omgevingsaanleg houdt het ontwerp met alle aspecten rekening om het multifunctioneel centrum optimaal al zijn functies te laten vervullen. Zo worden er nieuwe toegangswegen (voetgangers, fietsers, auto’s,…), ruimte voor waterinfiltratie, laad- en loszones, terrassen, brandwegen, groenaanleg, ruimte voor het stallen van fietsen, ..) en een parking met minstens 232 autoparkeerplaatsen voorzien;
 • De omgevingsaanleg zal de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het nieuwe multifunctioneel centrum versterken. Het stadsbestuur wilt een kwalitatieve omgeving die de bestaande gebouwen, te behouden faciliteiten en nieuwe ontwikkelingen op de site tot hun recht laten komen. Hierbij blijft het overzicht op de site bewaard en wordt er ruimte gelaten voor groen en vrije tijd. Een algemeen gevoel van veiligheid op de site vormt een belangrijk aandachtspunt;
 • De omgevingsaanleg wordt een toonbeeld op vlak van onderhoudsvriendelijkheid en een minimum aan onderhoud vereisen zowel vanuit bouwkundig oogpunt als tuinonderhoud en groenbeheer.
 • De omgevingsaanleg voorziet visuele en akoestische barrières naar de omliggende woningen door middel van ‘groenbuffers’.

2. Krachtlijnen
 • Het herstellen van de tuin rond het landhuis St. Franciscus Xaverius om het landhuis terug in zijn oorspronkelijke staat te plaatsen was een aspect van het landschapsontwerp;
 • De bouwzone van het multifunctioneel complex situeert zich in de kern van de huidige parkzone. Omwille daarvan gaat een stuk landschapstuin verloren. Met het ontwerp wilt het Stadsbestuur de geest van de plek op de site behouden en terug herstellen.

Contactinformatie

 • Huis van de Bruggeling

  Door corona werken we tijdelijk uitsluitend op afspraak. Leg je afspraak vast via https://afspraken.brugge.be. Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge info@brugge.be

  • Vandaag van 08:30 tot 12:30 (Op zaterdag telefonisch niet bereikbaar)
  • Morgen gesloten
  Alle openingsuren