Xaverianensite

 1. Algemeen
  1. Aanleiding
  2. Projectdoelstellingen
   1. Energiezuinigheid
   2. Functionaliteit
   3. Architecturale kwaliteit
   4. Stedenbouwkundige kwaliteit
   5. Duurzaamheid
   6. Toegankelijkheid
 2. Ontwerp Multifunctioneel Centrum Xaverianen
  1. Algemeen
  2. Indeling/oppervlakte
  3. Ruimtelijk programma
 3. Ontwerp omgevingsaanleg
  1. Algemeen
  2. Krachtlijnen

In detail

 1. Sport
 2. Cultuur
 3. Bibliotheek
 4. Cafetaria
 5. Mobiliteit
 6. Omgeving
  1. Ontwerp
  2. Plein & paden
  3. Beplanting

Algemeen

1. Aanleiding
 1. Op het Brugs grondgebied werden enkele ‘blinde vlekken’ vastgesteld qua sportinfrastructuur. Een voorwaarde om Bruggelingen actief te houden is de aanwezigheid van kwalitatieve infrastructuur;
 2. Een tekort aan culturele zalen blijft een continue bezorgdheid. Op vandaag is er nog steeds een grote vraag naar een aantrekkelijke en kwalitatieve polyvalente zaal;
 3. Het huidige gebouw van de bibliotheek van Sint-Michiels voldoet niet langer aan de behoeften van een hedendaagse bibliotheekwerking.

2. Projectdoelstellingen
 1. Energiezuinigheid
 2. Functionaliteit
 3. Architecturale kwaliteit
 4. Stedenbouwkundige kwaliteit
 5. Duurzaamheid
 6. Toegankelijkheid

1. Energiezuinigheid
Het multifunctioneel complex wordt een maximaal energiezuinig gebouw. Er wordt gekozen voor maximale kwaliteit en comfort tegen de laagst mogelijke energie- en milieukosten.

2. Functionaliteit
Met het gebouw en haar omgeving combineert Stad Brugge de begrippen sport, ontspanning en ontmoeting enerzijds met de begrippen ‘milieubewust’, ‘uitnodigend’ en ‘toegankelijkheid’ anderzijds.

 • Via het multifunctioneel complex zal je sport- , cultuur- én bibliotheekactiviteiten kunnen beleven. Er wordt bovendien indoor als outdoor sportinfrastructuur voorzien;
 • Het gebouw leidt bezoekers op een zelfstandige manier naar hun gewenste dienst en wordt dus toegankelijk voor mensen met een beperking;
 • Er worden drie fietsparkings, een kiss- & ridezone, een laad- & loszone en een ondergrondse parking voor 232 auto’s voorzien.

3. Architecturale kwaliteit
Het gebouw wordt een voorbeeld voor andere overheidsgebouwen door zijn focus op energiezuinigheid, duurzaamheid en ecologisch verantwoord gebruik van energie en materie.

4. Stedenbouwkundige kwaliteit

 • Het project zorg ervoor dat de Xaverianensite naadloos aansluit bij de VIVES-campus aan de overzijde van de straat met voldoende aandacht voor de naburige woonbuurten;
 • Het project trekt de bestaande esplanade door, herbekijkt de verkeersstromen en integreert sport- en ontspanning in de open ruimte.

5. Duurzaamheid
De nieuwe site gaat zo zuinig mogelijk om met energie:

 • Het Stadsbestuur investeert in duurzame en hernieuwbare energie;
 • Er werd gekozen voor ecologisch verantwoorde bouwmaterialen.

6. Toegankelijkheid
Het project mikt op maximale ‘toegankelijkheid’ voor iedereen binnen het ganse concept van het gebouw én in de omgevingsaanleg.

3. Investering

Stad Brugge voorziet een krediet van 13.730.109,80 euro voor dit project (gebouw, ondergrondse parking én omgevingsaanleg).

4. Timing

De effectieve werkzaamheden startten medio februari 2018

 • Fase 3 | april 2019 - juni 2019 | dakwerken & gevelsluiting
 • Fase 4 | april 2019 - zomer 2020 | afwerking & technieken
 • Fase 5 | zomer 2019 – zomer 2020 | buitenomgeving

Ontwerp Multifunctioneel centrum ‘Xaverianen’

1. Algemeen

Het complex bundelt sport en cultuur op één locatie in de nabijheid van een scholencampus:

 • Het gebouw wordt een voorbeeld op vlak van kwalitatieve architectuur én duurzaam bouwen. Stad Brugge kiest er voor om zo maximaal mogelijk de principes van “bijna energie neutraal (BEN)” toe te passen en aandacht te besteden aan ‘optimaal ruimtegebruik’;
 • Het complex wordt een ‘toegankelijk’ gebouw dat voldoet aan alle toegankelijkheidsvereisten. Hierbij wordt de beschikbare ruimte op een slimme manier aangepakt. Ruimtelijkheid, functionaliteit, compactheid en meervoudig gebruik van ruimten zullen het complex naar een hoger niveau tillen;
 • Het gebouw wordt een voorbeeld op vlak van onderhoudsvriendelijkheid. Het gebouw wordt bovendien vandalismebestendig ontworpen.

2. Indeling/oppervlakte
 • Sport - 2140 m2
 • Cultuur - 705 m2
 • Bibliotheek - 540 m2
 • Sociale ontmoetingsruimte - 400 m2
 • Gemeenschappelijk - 232 m2
 • Schoonmaak - 40 m2

3. Ruimtelijk programma

Sport

 • Een volwaardige sportzaal met bergruimte voor de uitoefening van volgende competitiesporten: zaalvoetbal, handbal, minivoetbal, basketbal, volleybal en badminton;
 • Een gevechtsportzaal. Deze zaal is ook bruikbaar voor bewegingsrecreatie en beschikt eveneens over een bergruimte;
 • Een danszaal;
 • Tien kleedkamers (acht reguliere en twee scheidsrechterlokalen), sanitair, lokaal EHBO, lokaal toezichter en twee kleedkamers voor personen met een beperking;
 • Vier kleedkamers voor acht personen;
 • Een berging voor club-eigen materiaal;
 • Accommodatie voor de krachtbalclub.

Cultuur

 • Een polyvalente cultuurzaal geschikt voor een ruim aanbod aan activiteiten voor diverse verenigingen met bijhorende bergruimte;
 • Vier akoestisch-geïsoleerde repetitielokalen;
 • Een artiestenkleedkamer en een kitchenette;
 • Vier polyvalente ruimtes voor verenigingen (vergaderzalen/expositieruimte);
 • Twee vergaderzalen.

Bibliotheek
Een bibliotheekfiliaal bestaande uit onthaalbalie, tijdschriften-/krantenhoek, ontmoetingsruimte, digitale werkplekken, een volwassen- & jeugdafdeling en personeelsruimten bibliotheekpersoneel.

Sociale ontmoetingsruimte
Een cafetaria met mogelijkheid om warme maaltijden te serveren.

Gemeenschappelijk
Een algemene inkomhal, publieke toiletten, vestiaire, gangen, technische ruimtes en liften.

Schoonmaak
Een rustruimte voor het poetspersoneel en bergruimte voor het poetsmateriaal.


Ontwerp omgevingsaanleg

1. Algemeen

Het gebouw en haar omgeving worden als één geïntegreerd geheel ontworpen en zullen elkaar versterken:

 • In de omgevingsaanleg houdt het ontwerp met alle aspecten rekening om het multifunctioneel centrum optimaal al zijn functies te laten vervullen. Zo worden er nieuwe toegangswegen (voetgangers, fietsers, auto’s,…), ruimte voor waterinfiltratie, laad- en loszones, terrassen, brandwegen, groenaanleg, ruimte voor het stallen van fietsen, ..) en een parking met minstens 232 autoparkeerplaatsen voorzien;
 • De omgevingsaanleg zal de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het nieuwe multifunctioneel centrum versterken. Het stadsbestuur wilt een kwalitatieve omgeving die de bestaande gebouwen, te behouden faciliteiten en nieuwe ontwikkelingen op de site tot hun recht laten komen. Hierbij blijft het overzicht op de site bewaard en wordt er ruimte gelaten voor groen en vrije tijd. Een algemeen gevoel van veiligheid op de site vormt een belangrijk aandachtspunt;
 • De omgevingsaanleg wordt een toonbeeld op vlak van onderhoudsvriendelijkheid en een minimum aan onderhoud vereisen zowel vanuit bouwkundig oogpunt als tuinonderhoud en groenbeheer.
 • De omgevingsaanleg voorziet visuele en akoestische barrières naar de omliggende woningen door middel van ‘groenbuffers’.

2. Krachtlijnen
 • Het herstellen van de tuin rond het landhuis St. Franciscus Xaverius om het landhuis terug in zijn oorspronkelijke staat te plaatsen was een aspect van het landschapsontwerp;
 • De bouwzone van het multifunctioneel complex situeert zich in de kern van de huidige parkzone. Omwille daarvan gaat een stuk landschapstuin verloren. Met het ontwerp wilt het Stadsbestuur de geest van de plek op de site behouden en terug herstellen.

Sport

Indoor
Gelijkvloers

 • Kleedkamers
 • Sportzaal & berging toezichters
 • Krachtbal
  • Berging
  • Clublokaal
  • Sanitair
  • Kleedkamers

1e verdieping

 • Danszaal
 • Gevechtssportzaal & berging
 • Tribune

Outdoor

 • Ten zuiden van het multifunctioneel complex worden nieuwe sportvelden aangelegd: twee krachtbalvelden en een omnisportveld. Deze velden worden maximaal geïntegreerd in de parkzone;
 • Rond de sportvelden worden tribunes voorzien aan de zijde van het gebouw: aan de voet van het complex worden er zittrappen voorzien in de parkzone en grastrappen;
 • Rond het omnisportveld en aan de korte zijdes van de krachtbalvelden worden vangnetten voorzien. De vangnetten worden net ontworpen als een ruimtelijk element in het park. Ter hoogte van het omnisportveld worden er in deze directe omgeving ook enkele zitbanken geplaatst;
 • Het bestaande omnisportveld op het terrein blijft behouden.


Cultuur

Indeling
Gelijkvloers

 • Polyvalente zaal + podium
 • Foyer
 • Backstage
 • Vestiaire
 • Keuken
 • Berging
 • Zaal paalt aan buitenterras

Eerste verdieping

 • Repetitielokalen + berging
 • Sanitair
 • Polyvalente ruimte verenigingen
 • Expositiezaal verenigingen

Bibliotheek

Indeling

Gelijkvloers

 • Zaal
  • Ontvangstbalie
  • DVD’s
  • Volwassenafdeling
  • Jeugdafdeling

Eerste verdieping

 • Vertel- en leeshoek
 • Personeelsruimte & berging

Cafetaria

Indeling

 • Verbruikzaal
  • Toog
  • Gedeelte met spelmogelijkheden
  • Sanitair
  • Keuken
  • Berging
  • Ruimte voor afval
 • Terras

Omgeving

 • Ter hoogte van het landhuis en de nieuwe cafetaria wordt er een grote zonnige terras voorzien;
 • In de directe omgeving van de terras wordt speelinfrastructuur voorzien.

Mobiliteit

1. ‘Knip’ Xaverianenstraat
Door een knip in de Xaverianenstraat wordt het multifunctioneel complex en de site Vives enkel bereikbaar voor auto’s en motors komende van de Koningin Astridlaan;
Het doodlopende stuk eindigt op de rotonde en geeft toegang tot de inrit naar de ondergrondse parking. Hierbij wordt ook het huidige sluipverkeer van de Xaverianenwijk gebannen.

2. Ondergrondse parking
De ondergrondse parking biedt plaats voor 232 auto’s.

3. Kiss & ride
Er wordt een ‘kiss & ride’ strook voorzien en de as van de Vives-site voor zwakke weggebruikers wordt doorgetrokken over de openbare weg.

4. Laad- en loszone
In de oostelijke zone op het plein wordt er een laad- en los- zone voorzien voor het bevoorraden van de cafetaria en de tennisvereniging. De laad- en loszone beschikt bovendien over de nodige manoeuvreerruimte voor toelevering met een kleine vrachtwagen;

5. Omleiding bestaand fietspad
Het bestaande fietspad richting centrum Brugge wordt omgeleid ten oosten van het landhuis.

6. Vier fietsenstallingen: één ondergronds, drie bovengronds
Bovengronds: verspreid over de volledige site worden er drie groepen met fietsstallingen voorzien; ter hoogte van de hoofdinkom, ter hoogte van de sportvelden en aan de inkom van de tennisclub;
Ondergronds: de ondergrondse parking biedt 103 overdekte fietsparkeerplaatsen.


Omgeving

A. Ontwerp

B. Plein & Paden

 • In de noordelijke zone tegenover het nieuwe complex wordt een plein voorzien dat zich situeert in het verlengde van de centrale as van de hogeschool Vives. Dit plein geeft toegang tot de hoofdinkom van het nieuwe complex, het landhuis en de bestaande tennisclub;
 • De padenstructuur vertrekt vanuit de Xaverianenstraat en maakt een wandeling rond het complex en de sportvelden;
  • Via de oostelijke grens maakt het pad een naadloze aansluiting op het plein;
  • Alle verhardingen (plein en padenstructuur) worden uitgevoerd in uitgewassen beton;
  • In zones waar geen verharding is voorzien en wel een evacuatie-zone voor de brandweer wordt er in deze zone grindgazon voorzien. Grindgazon is namelijk toegankelijk en overrijdbaar voor brandweerwagens en vrachtwagens. Dit wordt aangebracht door een laag funderingssubstraat en een toplaag van vooringezaaid substraat;
  • Door de combinatie van de paden en het grindgazon ontstaat er een lus rond gebouw met een minimum breedte van 4 meter.

Materiaalkeuze

 • Betonverharding
  • Betonkleur naturel grijs
  • “Granulate”: 50% rolgrind/berggrind en 50% kalksteenslag
 • Berijdbaar grindgazon

C. Beplanting

 • Er wordt gekozen voor coniferen en solitaire karaktervolle bomen zoals de huidige beplanting. Voor de hoge struikvolumes werd gekozen voor grote uitgroeiende Taxus en Ilex partijen. Voor lage struikvolumes kiezen we voor diverse bodembedekkende Juniperus-soorten. De los ingeplante solitaire bomen en sierheesters worden uitgeselecteerd op basis van hun bloei, herfstverkleuring en -uiterlijk;
 • Op het plein worden solitaire hoogstambomen met transpartante kroon aangeplant. Deze aanplanting vormt een ‘groene buffer’ tussen het landhuis en het nieuwe complex;
 • De sportvelden (krachtbalvelden en omnisportveld) worden maximaal geïntegreerd in de parkzone:
  • Er worden solitaire hoogstambomen aangeplant om naast het sportgebeuren een rustgevend kader te creëren;
  • De bestaande parkrand ter hoogte van de zuidelijke grens (achtertuinen woningen Wittemolenstraat) wordt volledig behouden en verder versterkt. De parkrand vormt een akoestische buffer.


alle afbeeldingen © POLO Architects

Deel deze pagina

Contactinformatie

 • Huis van de Bruggeling

  Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge

  • Vandaag van 08:30 tot 12:30 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
  • Morgen van 08:30 tot 12:30 (Op zaterdag telefonisch niet bereikbaar)
  Alle openingsuren