Zeebrugge krijgt opnieuw minigolf en tennispleinen op site Stella Maris

12
mei
2022

Na jarenlange pogingen werd er eind 2019 een overeenkomst gemaakt met het Boudewijn Seapark voor de verbreking van de concessie voor de Minigolf/Tennis inclusief de oude zwembadinrichting in Zeebrugge.

Het Boudewijnpark had dit stadseigendom in 1992 voor 38 jaar in concessie gekregen. Naar aanleiding van de stopzetting van het contract van de cafétaria-uitbaatster van de tennisinfrastructuur kwam het dossier in een stroomversnelling en bleek dat de exploitatie een te grote zorg was geworden voor het Boudewijn Seapark. Stad Brugge ging op zoek naar kandidaat-exploitanten en lanceerde hiervoor diverse oproepen. De coronapandemie zorgde voor vertraging.

Na een hernieuwde oproep begin 2022 werd een oplossing gevonden, zowel voor op korte als op lange termijn.  

Vanaf 1 juli 2022 nieuwe uitbating

De site Tennis en Minigolf in Zeebrugge – die sinds het voorjaar van 2020 leegstaat - zal vanaf 1 juli 2022 een nieuwe uitbating kennen. Mevrouw Els De Neve zal instaan voor de uitbating van de tennis en minigolfinfrastructuur. De komende weken staan werkzaamheden op de planning om deze site terug gebruiksklaar te maken. De site zal vijf dagen per week open zijn. Men zal er terechtkunnen op het hernieuwde zonnige terras voor een hapje en drankje.

Het Brugse stadsbestuur is blij dat er voor deze site eindelijk een mooie oplossing is gevonden. Dit kan alleen maar de attractiviteit van Zeebrugge als bad- en evenementenstad ten goede komen. Inwoners en bezoekers hebben er op deze manier een nieuwe stek bij om zich te ontspannen in een fijn kader.”

Ondertussen wordt er gewerkt aan een nieuw concept op lange termijn. Dit zal de komende weken en maanden vorm krijgen. Het is de ambitie om de site uit te bouwen tot een hoogwaardige recreatiesite. Op die manier kan Stad Brugge met private partijen invulling geven aan haar intenties die werden beschreven in de revitaliseringstudie Zeebrugge. Het heeft een tijdje geduurd maar de nodige kiemen zijn ontsproten om van deze site het bruisend hart van de ‘Môle’ te maken.