Een groen buurtpark van 8 hectare op site Knaepen

29
jan
2021

De site Knaepen is een cruciale plek voor de revitalisering van Zeebrugge. Ze vormt namelijk de groene schakel tussen de Stationswijk en de Strandwijk. Daarom heeft Stad Brugge de ambitie om dit oude militair domein tegen de zomer deels open te stellen.

“Stad Brugge besloot eind 2018 om de site Knaepen aan te kopen. Deze aankoopprocedure is bijna afgerond”, zegt schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem. Intussen nam Stad Brugge het domein al in concessie. Via de concessie kan Stad Brugge enkele werken voorbereiden opdat een gedeelte van het terrein snel en gecontroleerd kan opengesteld worden. Eens opengesteld, kunnen de bewoners van Zeebrugge kennismaken met deze plek en meedenken over de mogelijkheden, invulling en ontwerp van dit nieuwe kustpark.

Een belangrijke schakel

“Deze plek verbindt Zeebrugge op vele vlakken. Het wordt een groene ontmoetingsplek voor de buurt, voor jong en oud, voor bewoners en bezoekers én vormt een belangrijke schakel tussen de Strandwijk en de Stationswijk”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Site Knaepen wordt een park van zo’n acht hectare groot. We bereiden momenteel alles voor zodat we nog voor de zomer de inwoners kunnen laten kennismaken met deze plek en laten meedenken over de groene invulling ervan. Onze ontwerpcel heeft verschillende insteken voorbereid”, vult schepen Mercedes Van Volcem aan. “De maximale parkbeleving wordt hier nagestreefd. De aansluiting op de Stationswijk wordt gemaakt waardoor het park een stuk nieuw openbaar domein kan worden waar iedereen kan genieten in het groen. De naastgelegen Veerbootstraat en de toegangen tot het domein maken deel uit van de opwaardering van deze wijk. Over de toekomst van de bestaande bebouwing zal worden nagedacht in het kader van de opbouw van de parkstructuur. Specialisten en bewoners zullen elkaar voeden.”

Ook aandacht voor de veiligheid

“Stad Brugge maakt ook werk van de beveiliging van de site, onder meer ter hoogte van de sporen. Daarnaast wordt een deel van de site opgeknapt zodat deze buurtplek op korte termijn, als de omstandigheden het toelaten, kan worden opengesteld. Dit creëert de ruimte om kennis te maken met deze nieuwe ontmoetingsplek en om samen na te denken over de nieuwe ruimte in en voor Zeebrugge”, besluit burgemeester Dirk De fauw.