Nieuwe fietssnelweg F34 langs de Kustlaan

De Stad Brugge slaat samen met de Stad Blankenberge, de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid de handen in mekaar om langs de Kustlaan (N34) een fietssnelweg aan te leggen en een fietserstunnel ter hoogte van de Londenstraat. Bijkomend legt de Stad Brugge een aantal nieuwe accenten die de leefbaarheid van Zeebrugge ten goede komen. Dit alles staat in een startnota die het college van burgemeester en schepenen eind 2020 heeft goedgekeurd.

Bekijk hier een toelichting door burgemeester Dirk De fauw

Bekijk hier een uitgebreide presentatie van mobiliteitsdeskundige Bart Slabbinck

 

Van concept tot plan

Op een concreet uitvoeringsplan is het nog wachten tot later dit jaar of tot volgend jaar. Een studiebureau zal alles in detail uitwerken, flankerende studies doen (bv. natuurtoets, rioleringsstudie) en zal ook in dialoog gaan met de bewoners. Onderstaand plannetje geeft een idee van wat we voor ogen hebben.

fietssnelweg

 

Fietssnelweg op rijweg ten noorden van trambedding

Het voorstel is om de N34 fietssnelweg vanaf de Londenstraat aan te leggen op de huidige rijvakken naar Blankenberge toe. Tussen Blankenberge (Ruzettelaan) en Zeebrugge (Londenstraat) wordt de Kustlaan voor het gemotoriseerd verkeer van een weg met 2 x 2 rijvakken gebracht op 1 x 1 rijvak aan de zuidzijde van de trambedding (d.i. op de huidige twee rijvakken richting Zeebrugge). Hierdoor komt er aan de noordzijde ruimte vrij voor een 4 meter brede fietssnelweg mét zelfs een beperkte uitbreiding van het natuurgebied De Fonteintjes.

Fietserstunnel

Ter hoogte van de Londenstraat komt er een fietserstunnel onder de Kustlaan die zal aanknopen op de toekomstige westelijke aftakking van de fietssnelweg Brugge – Zeebrugge (F31). Dit deel van de fietssnelweg is momenteel nog in studie, maar zal lopen op de rand van de Oudemaarspolder richting Evendijk West / Transportzone.

Fietsstraat ter hoogte van Strandwijk

De overgang van 2 x 2 naar 1 x 1 voor het gemotoriseerd verkeer zal gebeuren ter hoogte van de Sint-Christianastraat (Stella Maris-kerkje). Om de verkeersveiligheid er te verbeteren zullen we aan de kant van de bebouwing (tussen de Sint-Christianastraat en de Londenstraat) de straat inrichten als een fietsstraat. Dit schept ook kansen voor de creatie van een groene rand rond de Strandwijk.

Nieuwe randparking op bestaande parking Elia

Om het verlies van de parkeerplaatsen langsheen de N34 op te vangen zal er een nieuwe randparking komen voor de Strandwijk met 100 (bestaande parking Elia) + 400 parkeerplaatsen (een groene parking om de piekseizoensvraag op te vangen).

Aanpassing aan twee kruispunten

Aan twee kruispunten gebeurt een aanpassing. Het kruispunt Baron De Maerelaan (t.h.v. het Chinese restaurant) met de N34 krijgt nieuwe verkeerslichten met o.m. een betere voetgangers- en fietsersoversteek én ook een apart linksaf-licht (rijdend op de N34 komende van de Stationswijk richting de N31). We voorzien ook lichten op het kruispunt Londenstraat met de N34, waar de tram een prioritaire doorstroming krijgt.

Nieuwe tramhalte met bredere opstap en nieuwe voetgangersoversteek

Gekoppeld aan de trambedvernieuwing die vorig jaar startte, zal de Zeebrugse Strandwijk ook (en dit reeds tegen de zomer 2021) een nieuwe tramhalte krijgen. Anticiperend op de toekomstige herinrichting van de N34 zal de halte opschuiven richting Londenstraat. Daardoor ontstaat er plaats om de halte perfect toegankelijk te maken en kan er ook een nieuwe voetgangersoversteek komen tussen de huidige randparking parking D en de Strandwijk.

Vragen?

Mocht u al vragen hebben over het plan, kan u onze dienst Mobiliteit steeds contacteren (mobi@brugge.be). Zij kunnen ook extra duiding geven over het vele achterliggende studiewerk.