Heraanleg Marktplein

Stad Brugge wil het Marktplein heraanleggen. Hiermee maken we het plein groener en aantrekkelijker. Op het plein blijft er voldoende ruimte voor markten en evenementen.

Op 11 januari 2022 vond er een bewonersvergadering plaats in het Gemeenschapshuis in Zeebrugge. Lees hier het verslag van die vergadering

Ontwerp verder verfijnd

Om de rioleringswerkzaamheden goed aan te pakken, moeten we bijkomende stabiliteitsstudies laten uitvoeren.  Daarom beperkt het project zich nu tot het optimaal ontharden en vergroenen van het marktplein.

Ten opzichte van de bewonersvergadering is het ontwerp van het marktplein verfijnd en is, op vraag van de bewoners, het plein voorzien in uitgewassen architectonisch beton.

We kiezen voor een grondige ontharding en vergroening dat rekening houdt met de organisatie van de markten en kermissen en creëren hiermee 1200 m² bijkomend onderhoudsvriendelijk groen met grassen, bloembollen, vaste planten en kleine heesters, 28 nieuwe bomen en 476 m² halfverharding. We voorzien ook nieuw straatmeubilair, enkele speeltoestellen, nieuwe openbare verlichting.

Werkzaamheden starten in het najaar 2023

Momenteel loopt de procedure om een aannemer aan te stellen. De uitvoering van de heraanleg is voorzien in het najaar 2023 en voorjaar van 2024 en duurt 80 werkdagen.