Kustvisie

De Vlaamse overheid werkt aan de kustbescherming via het Masterplan Kustveiligheid, dat sinds 2011 in alle kustgemeenten in uitvoering is.

Doelstelling van het Masterplan is de kustregio tot 2050 te beschermen tegen een 1000-jarige storm. Het Masterplan Kustveiligheid houdt rekening met een zeespiegelstijging tot 30 cm tegen 2050. Het is ontworpen op basis van het toenmalig beschikbare klimaatscenario. Intussen weten we dat de zeespiegel na 2050 sterker en sneller zal stijgen en dat er bovenop de ingrepen voorzien in het Masterplan, een extra inspanning gedaan zal moeten worden. Om zo de volledige kust ook na 2050 te beschermen tegen overstromingen.

Daarom nam de Vlaamse overheid op 22 december 2017 de startbeslissing om samen met alle betrokkenen op het terrein een ‘Kustvisie’ op te maken. Met ‘Kustvisie’ willen we verder kijken dan het Masterplan Kustveiligheid. Met dit project willen we immers een langetermijnaanpak ontwikkelen voor de bescherming van onze kust.

Kinderen op het strand van Zeebrugge

Fysieke en digitale infomomenten
Het projectteam van de Vlaamse Overheid en het consortium Hoogtij(d) organiseerden in mei en juni 2023 een digitale infosessie en vier fysieke infomarkten.

Tijdens deze momenten konden de geïnteresseerden en belanghebbenden bijpraten over de alternatieven, de onderzoeksmethoden en het proces van Kustvisie.