Kustvisie

De Vlaamse overheid werkt aan de kustbescherming via het Masterplan Kustveiligheid, dat sinds 2011 in alle kustgemeenten in uitvoering is.

Doelstelling van het Masterplan is de kustregio tot 2050 te beschermen tegen een 1000-jarige storm. Het Masterplan Kustveiligheid houdt rekening met een zeespiegelstijging tot 30 cm tegen 2050. Het is ontworpen op basis van het toenmalig beschikbare klimaatscenario. Intussen weten we dat de zeespiegel na 2050 sterker en sneller zal stijgen en dat er bovenop de ingrepen voorzien in het Masterplan, een extra inspanning gedaan zal moeten worden. Om zo de volledige kust ook na 2050 te beschermen tegen overstromingen.

Daarom nam de Vlaamse overheid op 22 december 2017 de startbeslissing om samen met alle betrokkenen op het terrein een ‘Kustvisie’ op te maken. Met ‘Kustvisie’ willen we verder kijken dan het Masterplan Kustveiligheid. Met dit project willen we immers een langetermijnaanpak ontwikkelen voor de bescherming van onze kust.

Kinderen op het strand van Zeebrugge

Fysieke en digitale infomomenten in mei en juni 
Het projectteam van de Vlaamse Overheid en het consortium Hoogtij(d) organiseren in mei en juni een digitale infosessie en vier fysieke infomarkten.

Tijdens deze momenten worden belanghebbenden en geïnteresseerden bijgepraat over de alternatieven, de onderzoeksmethoden en het proces van Kustvisie.

  • De online infosessie vindt plaats op 22 mei 2023 om 20 uur. Inschrijven is verplicht en kan vanaf begin mei via de website www.kustvisie.be. De opname van de online presentatie zal nadien op de website terug te vinden zijn. 

Tijdens de infomarkten krijgen bezoekers meer info over hoe we Kustvisie willen invullen voor elk van de vier kustzones. Ze vinden dan ook op vier locaties plaats, telkens van 16.00 tot 20.00 uur. Inschrijven is verplicht en kan vanaf begin mei via www.kustvisie.be 

  • Donderdag 8 juni 2023: voor de zone Zeebrugge en Knokke 

In Ravelingen (Koudekerkelaan 33, 8300 Knokke-Heist).