Overstromingsmaatregelen Jachthaven Zeebrugge

Vanaf september 2023 starten het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en stad Brugge met diverse werken in en rond de jachthaven van Zeebrugge.

Het gaat om overstromingsmaatregelen om de omwonenden en het achterland te beschermen tegen zware stormvloeden en ook werken in de jachthaven zelf.

Wat zal er gebeuren?

  • De realisatie van overstromingsmaatregelen zoals een dijkmuur en een stormmuur rond de jachthaven;

  • De bouw van mobiele keringen om openingen in de stormmuur bij storm te kunnen dichten;

  • Groenaanleg in de omgeving rond de jachthaven;

  • De renovatie van een stuk kaaimuur in het Tijdok en de vernieuwing van een stuk glooiing in de Werfkaai;

  • De nodige afbraak- en baggerwerken voor de verdieping van het Tijdok;

  • De aanleg van basisinfrastructuur zoals buispalen en steigers voor nieuwe ligplaatsen in het Tijdok en het Albertdok.

Infomarkt 

Op zaterdag 26 november 2022 vond er een infomarkt plaats in het Gemeenschapshuis in Zeebrugge. Meer dan 150 Zeebruggenaren kwamen er kennismaken met de plannen en gingen er in gesprek met de projectmedewerkers. De bezoekers konden ook een brochure mee naar huis nemen.