Revitalisering Zeebrugge

In 2016 rondde de Stad de studie af rond de ‘Toekomst van Zeebrugge, vandaag en morgen’. Deze revitaliseringsstudie dient als leidraad voor alle toekomstige ontwikkelingen in Zeebrugge. Niet alleen voor investeringen van de Stad Brugge, maar ook voor de die van de vele overheden die actief zijn in Zeebrugge.

We zetten volop in op de toekomst van Zeebrugge. Niet alleen in haar pleinen en straten, maar ook in het weefsel dat Zeebrugge verbindt. Zo krijgen Zeebruggenaren stap voor stap meer ruimte om te (be)leven.

In de studie komen een aantal cruciale plekken naar voor, die mee de identiteit vormen van Zeebrugge en potentie hebben om een hefboom te vormen voor de vernieuwing van Zeebrugge.

1. De Strandwijk, een zee van mogelijkheden op strand en dijk

Het brede strand van Zeebrugge biedt ruimte voor heel wat activiteiten. Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheden om de bestaande voorzieningen (zoals de strandbib en het sportstrand) en activiteiten uit te breiden. Impulsen zoals een beweegcontainer, pop-ups en een lagere terrastaks voor de horeca maken van de dijk een levendige plek.
Centraal in de strandwijk vormt het ontspanningsplein aan de Stella Mariskerk een plek voor ontmoeting.

2. De aanleg van een kustpark

Dit grote voormalige militair domein transformeren we tot een mooi verbindend park tussen de strandwijk en het dorp.

3. Een nieuw Marktplein

We ontharden, vergroenen en maken het Marktplein aantrekkelijker. Zo groeit deze plek verder naar een toegankelijke ontmoetings- en activiteitenplek. De Marktplein blijft het kloppende hart van Zeebrugge, een plaats voor evenementen, de wekelijkse markt, de jaarlijkse kermis.

4. Werken aan verbinding tussen de wijken

De haven is nauw verweven met het dorp Zeebrugge. Maar de vele wegen, sporen en sluizen zorgen voor harde grenzen tussen de wijken. We werken via verschillende projecten op verschillende manieren aan meer verbinding tussen de wijken:

    • We trekken het bermenlandschap door over de wijken heen.
      Het bermenlandschap vormt zo een belangrijk principe bij het project ‘Nieuwe Sluis Zeebrugge’.
    • We besteden aandacht aan zachte en veilige verbindingen voor fietsers en voetgangers.

Verschillende initiatieven lopen om dit verder vorm te geven. De realisatie van een fietsvriendelijke brug over het verbindingsdok was hiervoor een belangrijke stap.

We zorgen voor meer publiek groen in Zeebrugge zoals binnenkort in en rond de jachthaven