Revitalisering Zeebrugge

In 2015 kreeg Stad Brugge van de Vlaamse overheid een subsidie van 90.000 euro voor het stadsvernieuwingsproject 'De revitalisering van Zeebrugge'. De toelage werd gebruikt om voor de opmaak  van het plan 'Toekomst Zeebrugge vandaag en morgen' dat dient als een leidraad voor alle toekomstige ontwikkelingen in Zeebrugge.

Met dit project wil Stad Brugge volop investeren in Zeebrugge. Niet alleen in haar pleinen en straten, maar ook in het weefsel dat Zeebrugge verbindt. Zo krijgen Zeebruggenaren stap voor stap meer ruimte om te (be)leven.

1. Een ontspanningsplein aan de Stella Mariskerk

De studie over de vernieuwing in Zeebrugge beschrijft dit plein als een cruciale plek, een hefboom voor de vernieuwing van Zeebrugge. Dit jaar nog krijgt het plein meer ontmoetingsmogelijkheden en groen. Ook een herinrichting staat op het programma.

2. Een zee van mogelijkheden op strand en dijk

Het brede strand van Zeebrugge biedt ruimte voor heel wat activiteiten. Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheden om de bestaande voorzieningen (zoals de strandbib en het sportstrand) en activiteiten uit te breiden. Impulsen zoals een beweegcontainer, pop-ups en een lagere terrastaks voor de horeca maken van de dijk een levendige plek.

3. De aanleg van een kustpark

Zolang de procedure loopt om de vijver te saneren, is het domein Knapen eigendom van het Ministerie van Defensie. Dat duurt lang, maar van zodra het achter de rug is, wil de Stad het domein aankopen en zoveel mogelijk openstellen voor de buurt.

Samen met de bewoners zal gewerkt worden aan een volwaardig en aantrekkelijk kustpark. Het streven is om ook de groenzone aan de Venetiëstraat in te richten als speelruimte.

4. Een vernieuwde Ploegstraat en Marktplein

De herinrichting van het Marktplein en de Ploegstraat staan op het programma en daar betrekt de Stad in het najaar van 2020 de bewoners bij. Zo kan deze plek verder groeien richting een toegankelijke ontmoetings- en activiteitenplek voor Zeebrugge-Dorp.

5. Reconversie van de oude Vismijnsite en de vissershaven

Tijdelijke invullingen van de oude Vismijn geven de Visserswijk nu al een extra dynamiek.

Om woningen en economische en recreatieve activiteiten permanent mogelijk te maken, wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Vissershaven opgemaakt. Zo kan het stadsbestuur voorwaarden stellen aan de ontwerpers. Zij moeten in hun plannen een levendige omgeving, aantrekkelijke kades en openbare plekken voorzien.

Vissershaven

Eind deze zomer start het openbaar onderzoek en kan het ontwerp RUP worden ingekeken. Na de definitieve vaststelling ervan door de gemeenteraad kunnen de plannen voor de reconversie van de oude vismijnsite verder worden uitgewerkt en kunnen de vergunningen worden aangevraagd.

Tussen de Oude Vismijnsite, de ABC-toren en het Sint-Donaaspark ligt een open ruimte die momenteel gebruikt wordt in functie van Seafront. Eigenaar MDK (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust) heeft de ambitie om deze plek, samen met de concessiehouder, verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijk ontmoetingspunt voor bewoners van de Visserswijk en Zeebrugge-Dorp en voor bezoekers.

Vlot naar en door Zeebrugge

Stad Brugge blijft pleiten voor betere verbindingen met de trein en bus. Dankzij een fietssnelweg naar Brugge (F31) en Oostende (F34) wordt fietsen naar en in Zeebrugge veiliger en sneller. Er wordt een functioneel fietsroutenetwerk uitgewerkt in de achterhaven. Ook de Havenbus blijft in het havengebied een belangrijke rol vervullen.

Het is de ambitie om de Kustlaan op termijn veiliger en aantrekkelijker te maken. De nieuwe verbindingsweg met tunnel (Nx) onder de nieuwe zeesluis zal ervoor zorgen dat er minder zwaar en doorgaand verkeer dit traject moet nemen.