Wijkverbeteringscontract geeft boost aan Zeebrugge

Home In 2021 lanceerde de Vlaamse regering een oproep voor de realisatie van wijkverbeteringscontracten. Twintig lokale besturen stelden zich kandidaat. Uiteindelijk werden elf projecten weerhouden. Eén daarvan is het project dat het Brugse stadsbestuur indiende. Ontdek waarom dit fantastisch nieuws is voor Zeebrugge …

Wat is een wijkverbeteringscontract?

De Vlaamse regering wil samen met steden en gemeenten de uitdagingen in kwetsbare wijken aanpakken. Hiervoor riep het de wijkverbeteringscontracten in het leven.

Wijkverbeteringscontracten focussen op uitdagingen en kansen op het vlak van samenleven, veiligheid, gezondheid, economie en wonen. Met zo’n contract onder de arm krijgt een lokaal bestuur de kans om ruimte te creëren voor experiment en vernieuwing.

Wijkverbeteringscontract in Zeebrugge

Het Brugse stadsbestuur ging in op de oproep van de Vlaamse overheid en dit leverde een wijkverbeteringscontract op voor Zeebrugge. Met een doordachte aanpak bouwen we in dit contract verder op de revitaliseringsstudie uit 2017 en de proeftuin buurtgerichte netwerken in Zeebrugge.

Het contract loopt van 2022 tot 2025 en omvat vijf projectonderdelen.

Via een onder andere een gezinscoach, huiswerkbegeleiding en dienstverlening aan huis blijven we inzetten op ondersteuning van gezinnen. We gaan op zoek naar bijkomende opvangmogelijkheden en doen er alles aan om mensen van vreemde herkomst beter te bereiken met hulp, diensten én informatie.

Nog voor de realisatie van de nieuwe zeesluis maken we werk van de verkeersleefbaarheid in Zeebrugge. Enerzijds via specifieke, kleinere ingrepen, maar anderzijds ook via de opmaak van een wijkmobiliteitsplan op maat van de Zeebrugse buurten.

Via een onder andere een gezinscoach, huiswerkbegeleiding en dienstverlening aan huis blijven we inzetten op ondersteuning van gezinnen. We gaan op zoek naar bijkomende opvangmogelijkheden en doen er alles aan om mensen van vreemde herkomst beter te bereiken met hulp, diensten én informatie.

We zetten meer dan ooit in op buurtversterkende initiatieven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om losse vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, maar net zo goed om ontmoetingen voor ouders zonder netwerk.

We begeleiden Zeebruggenaren in hun duurzame woningrenovatie en onderzoeken hoe energie kan gedeeld worden.

Meebouwen aan het Zeebrugge van morgen?

Heb je zelf suggesties die kaderen binnen deze vijf projectpijlers? Of wil je graag een actieve rol spelen in de toekomst van Zeebrugge? Neem dan zeker contact op met de gebiedscoördinator via karel.masureel@brugge.be 050 475 465.

Projectpartners

Het Wijkverbeteringscontract wordt mee mogelijk gemaakt door de ondersteuning van het Vlaams Gewest, Port of Zeebrugge/MBZ en Stad Brugge.