Zetelverdeling Bijzonder Comité Sociale Dienst

14
Dec
2018

Bericht in het kader van artikel 91 §2 derde lid van het decreet lokaal bestuur.

Het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst van Brugge telt 8 leden + de voorzitter.
Voor het Bijzonder comité voor sociale dienst van Brugge is de zetelverdeling als volgt:

zetelverdeling bijzonder comité sociale dienst


De berekening gebeurde op basis van artikel 87 en volgende van het decreet lokaal bestuur.