Zaal Zeven Torentjes huren

Online aanvragen

De Zeven Torentjes is een polyvalente zaal in Assebroek.

  • geschikt voor lezingen, voordrachten en toneelvoorstellingen
  • toneelzaal met 160 stoelen en een podium van 7,5 m x 6 m
  • Brugse amateursgezelschappen krijgen voorrang op het gebruik van de zaal
  • privéfeesten en fuiven niet toegestaan 

 Adres: De 7 Torentjes, Canadaring 21, 8310 Brugge

 

Een (foto) voorbeeld van een zaalopstelling voor een toneelstuk:

 foto zaal

Tarieven Toneelzaal de 7 Torentjes
Basistarief  
Categorie aanvragers Huidige gebruiksvergoeding per activiteitsdag 
Brugse niet-commerciële verenigingen  € 25
Niet-commerciële verenigingen van buiten Brugge € 50
Commerciële organisaties € 100
   
   Tarief voor Toneelopvoeringen  
Categorie aanvragers Huidige gebruiksvergoeding per activiteitsdag 
Brugse theatergezelschappen € 15
Niet-Brugse theatergezelschappen € 30
   
Tarief voor Toneelrepetities  
Categorie aanvragers Huidige gebruiksvergoeding per activiteitsdag 
Theatergezelschappen € 3,75
   
Tarief voor Tentoonstellingen  
Categorie aanvragers Huidige gebruiksvergoeding per activiteitsdag 
Brugse gebruikers € 15
Niet-Brugse gebruikers € 30
   
Waarborg  
Categorie aanvragers Huidige waarborg per  gebruik
Alle € 100

Contactinformatie

Contactpersonen