Tijdens de inspraakmomenten over de heraanleg van het Dampoortkwartier kwam de vraag naar

  • meer toegankelijkheid voor senioren;
  • meer banken;
  • meer ontmoetingsplaatsen

in de buurt naar voor.

Zo kwam het idee van een ‘senioren- of zilverroute’ tot stand. Na een inspraakronde van het OCMW bij senioren, werden ook de Sportdienst, de Jeugddienst, de Stedelijke Raad, WZC Van Zuylen, ’t Veldzicht en Inter Vlaanderen (Agentschap voor Toegankelijk Vlaanderen) betrokken.
De ‘seniorenroute’ groeide uit tot een wandelroute voor IEDEREEN.

In december 2019 startte Howest binnen het project ‘Vital Cities’ een buurtanalyse en een participatietraject met verschillende doelgroepen (kinderen, senioren, mensen met een beperking) in het Dampoortkwartier.

 

De route

Langs de wandelroute staan om de 100 à 200 meter banken. De verschillende beweegpunten vinden we terug om de 300 à 400 meter. De beleefpunten worden op aangename en cruciale punten aangebracht (waar groene ruimte beschikbaar is of waar er een doel is, bv. krantenwinkel, kerkhof…) zodat ze voor iedereen bereikbaar zijn.  

Het is de bedoeling dat de beleefpunten sportief,
relaxerend of juist uitdagend
zijn. Een gezonde mix waardoor de route interessant is voor elke doelgroep. De route is een motivatie om te wandelen, te bewegen, elkaar te ontmoeten en de buurt te (her)ontdekken.

Momenteel is het onderzoek over de route nog lopende.

Hier vind je alvast een plan met de beleefpunten