Zitdag FOD Sociale Zekerheid Personen met een Handicap

Als persoon met een handicap heb je misschien recht op een tegemoetkoming. Dat houdt in dat je maandelijks een vast bedrag op je rekening gestort krijgt.
Heb je hierover vragen voor de directie-generaal Personen met een Handicap? Stel ze persoonlijk aan de maatschappelijk werkster van FOD SZ. 
 
Informatie over:
> uitkeringen voor personen met een beperking; integratietegemoetkoming en/of inkomensvervangende tegemoetkoming
> parkeerkaarten

De zitdag heeft plaats in het Huis van de Bruggeling, alle personen kunnen vrij komen zonder afspraak op de permanentie elke 1e en 3e vrijdag voormiddag van de maand tussen 9.30 en 12 uur.

Je kan hen telefonisch bereiken op 02 528 61 46 .

Voorwaarden

Een beperking hebben en diepgaande informatie hierover nodig hebben.

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart van de aanvrager
> naam en adres behandelende arts of specialist
> bankrekeningnummer van de aanvrager / gevolmachtigde
> overzicht inkomsten van de aanvrager
> overzicht inkomsten van de partner (= persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres)
> een klevertje van het ziekenfonds van de aanvrager
> een klevertje van het ziekenfonds van de partner (= persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres)