Zonnepanelen plaatsen in Brugge

Zonnepanelen zijn niet meer weg te denken uit onze omgeving. Ze zorgen voor meer hernieuwbare energie en helpen ons om de CO2-uitstoot te reduceren. Ze geven veel burgers de mogelijkheid om zelf energie op te wekken en de energiefactuur te drukken. In het klimaatplan spreekt de stad de ambitie uit om het aantal installaties te verveelvoudigen.

Op deze pagina vind je alle informatie terug over de procedures die je moet doorlopen om zonnepanelen te kunnen plaatsen. Soms is het plaatsen vrijgesteld van vergunning, in een erfgoedcontext vaak niet. Zonnepanelen kunnen namelijk een negatieve impact hebben op erfgoed. Ook in een erfgoedcontext gaan we uit van het maximaal mogelijk maken van het plaatsen van zonnepanelen. De Stad werkte een afwegingskader voor erfgoedpanden in de Brugse binnenstad en in Lissewege.

Wil je meer weten over het nut van zonnepanelen, de koppeling aan een batterij, de meerwaarde bij elektrisch rijden … ? Neem een kijkje op het Energieplatform.

Is het plaatsen vergunningsplichtig of niet?

Het plaatsen van zonnepanelen op de grond, tegen een gevel … is altijd vergunningsplichtig. Voor het plaatsen van zonnepanelen op een hellend dak (gelijk met de helling) of op een plat dak (maximum één meter uitstekend boven de rand) heb je meestal geen vergunning nodig. Binnen een erfgoedcontext is wel een vergunning nodig.

We hebben een kaart gemaakt waarop je in één oogopslag en op adres kan zien of een vergunning nodig is voor het plaatsen van zonnepanelen op jouw dak. Deze kaart vind je in het GEOloket.

De vergunningsplicht en de procedure die gevolgd moeten worden, is opgenomen in deze regelgeving:

 • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 • Het Onroerenderfgoeddecreet
 • De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Het stroomschema geeft inzicht waarom een vergunning nodig is.

Hoe vraag je zonnepanelen aan?

Heb je op de kaart gevonden welke procedure in jouw geval van toepassing is, dan vind je hieronder meer informatie over de wijze van aanvragen.

Heb je een omgevingsvergunning nodig?

Voor een omgevingsvergunning (bruin en oranje op de kaart) doe je een aanvraag in het omgevingsloket dat kan via “snelinvoer”. Loop je ergens vast, dan kan je een afspraak maken met de dienst Omgevingsvergunning van de Stad. We helpen je graag op weg. In de Brugse binnenstad en in Lissewege maken we een afweging. In alle overige gevallen krijg je een vergunning. Een omgevingsvergunning behandelen duurt 90 dagen, 105 met openbaar onderzoek.

Moet je een melding doen op basis van het Onroerend Erfgoeddecreet?

Voor een melding op basis van het Onroerenderfgoeddecreet (blauw op de kaart) hebben we een voorbeeldossier opgemaakt. Met de stukken die je krijgt van je leverancier en met enkele foto’s kan je het dossier aanvullen en indienen bij de Stad. In lijn met de beslissing van de minister bevoegd voor onroerend erfgoed, laten we het plaatsen van zonnepanelen toe. De behandelingstermijn van zo’n melding is 20 dagen.

Een melding doen of vergunning aanvragen als dat moet, is belangrijk om geen bouwmisdrijf te plegen en bij een eventueel beroep door een derde partij toch de juiste procedure gevolgd hebben.

Heb je geen vergunning of melding nodig?

Je mag de panelen laten plaatsen.

Hoe beoordelen we aanvragen?

In de binnenstad, dat UNESCO-werelderfgoed is, en Lissewege - twee plekken met een hoge erfgoedwaarde - hanteren we volgende principes bij de beoordeling van je aanvraag:

Panelen die niet zichtbaar zijn vanop het openbaar domein kunnen altijd. Voor de binnenstad is dat geobjectiveerd op deze kaart. Op de groene dakvlakken kan je zeker panelen plaatsen want die vlakken zijn onzichtbaar. Ook als jouw dak geen groen vlak is wil dat niet noodzakelijk zeggen dat je geen zonnepanelen mag plaatsen. 

We leggen kwaliteitscriteria op:

 • Zorgvuldig ontwerp voor plaatsing van de zonnepanelen. De zonnepanelen plaats je in een vierkant of rechthoek. Leg de panelen in een geordend patroon. Geen puzzel dus met horizontale en verticale panelen om zoveel mogelijk gaatjes te dichten.
 • Historische decoratieve of constructieve elementen op het dak worden niet geschaad in hun esthetisch voorkomen. Dakkapellen, schoorstenen … worden gevrijwaard van insluiting door zonnepanelen.
 • De panelen hebben geen hinderlijke patronen of opvallende randen (ze zijn uniform zwart van kleur).

Uiteraard beantwoorden ook dakpannen of leien met geïntegreerde zonnecellen aan deze kwaliteitsnorm en zijn deze toegelaten.

Binnenstad

 • Voor zonnepanelen op achterste dakvlakken geven we in principe altijd positief advies tenzij de dakvlakken uitgeven op een stadspark, reie of waterloop. Die parken, reien en waterlopen zijn zeer bepalende structuren bij de erfgoedwaardering van de binnenstad. Om de beeldwaarde van deze structuren te beschermen zijn we streng voor zonnepanelen op zeer zichtbare locaties.
 • Voor dakvlakken vooraan en bij hoekpanden voor elk dakvlak dat grenst aan de straat, hanteren we zichtbaarheid als belangrijk criterium. Ook daar zijn we streng voor zonnepanelen op zeer zichtbare locaties en laten we zichtbare zonnepanelen zelden toe.
 • We evalueren die zichtbare locaties (achterste dakvlakken vanop reien, stadsparken of waterlopen en voorste dakvlakken) op basis van deze criteria:

 

Geen

Laag

Neutraal

hoog

Zeer hoog

de historische waarde (datering, authenticiteit, zeldzaamheid) van het pand, louter exterieur;

 

 

 

Beperkingen

Beperkingen

de architecturale waarde (inclusief vormgeving en ensemblewaarde) van het pand, louter exterieur;

 

 

 

Beperkingen

Beperkingen

context van het pand waarbij ligging, relatie tot omgeving/aanpalenden … centraal staat.

 

 

 

Beperkingen

Beperkingen


Voor het plaatsen van zonnepanelen in de binnenstad vragen we advies aan het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed. Dat is verplicht omdat Brugge UNESCO-werelderfgoed is. Zij adviseren op basis van het Onroerenderfgoeddecreet voor beschermd erfgoed of op basis van de codex Ruimtelijke Ordening voor niet-beschermd erfgoed omdat Brugge UNESCO-werelderfgoed is. Het agentschap hanteert het afwegingskader om hun advies op te bouwen. In de meeste gevallen zal dat gelijk lopen met dat van de stad. Afhankelijk van de argumentatie van het agentschap kan het zijn dat de stad dit advies volgt of net niet.

Lissewege

We bakenden een aantal straten af op erfgoedvlak de kern vormen van Lissewege. Op gebouwen die langs deze straten zijn gelegen, mogen geen zonnepanelen geplaatst worden zichtbaar vanop het openbaar domein.

Het gaat om volgende straten:

 • Onder de Toren (nr. 2, 4, 5 tem 14)
 • Stationsstraat (nr. 1 tem 33 & 2 tem 24) en Walram Romboudtstraat met zijassen Pol Dhondtstraat (nr. 2 tem 18), Valerius De Saedeleerpad, Lisseweegs Vaartje (nr. 1 tem 73 & 2 tem 90)
 • Jakob Reyvaertstraat (nr. 1 tem 21 & 2)
 • Oude Pastoriestraat (nr. 1 tem 13 & 2)
 • Willem van Saeftingestraat (nr. 1 tem 17 & 2 tem 16)

Nog vragen over de omgevingsvergunning voor je zonnepanelen? Contacteer ons dan via omgevingsvergunning@brugge.be of 050 47 54 00.

Contactinformatie