Aanbod tolken

Als Brugse dienstverlenende of onderwijzende organisatie kom je af en toe in contact met cliënten of gebruikers die het Nederlands nog niet onder de knie hebben. Om een vlotte communicatie met anderstaligen te bevorderen, kan jouw organisatie een beroep doen op een sociaal tolk of een taalhulp van het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII). 

Aanbod tolken

Sociaal tolk

Om elkaar vlot te begrijpen kan jouw organisatie beroep doen op de dienst Sociaal Tolken en Vertalen van het AgII. Je kan gebruik maken van een videotolk of telefoontolk of een tolk ter plaatse
Een sociaal tolk kan ingezet worden voor alle gesprekken, ook bij gevoelige en medische gesprekken.

Het AgII werkt samen met een netwerk van zelfstandige tolken en vertalers (in hoofd- of bijberoep) en vrijwilligers. De opname in het bestand van de dienst Sociaal Tolken en Vertalen is verbonden aan bepaalde criteria wat betreft opleiding, certificering en kwalificering.

Wat kost een sociaal tolk

Een tolkprestatie kost 56 euro per getolkt uur (met verschillende forfaits naargelang het type aanbod, en een eventuele kilometervergoeding).

Tussenkomst tolkvergoeding

Alle gebruikers ontvangen op kwartaalbasis een factuur van het AgII.
Als organisatie betaal je de volledige factuur. Op basis van deze facturatie komt stad Brugge tussen in een deel van de tolkvergoeding

Dit gebeurt na:

Let op: sinds 2024 komen enkel video- en telefoontolken nog in aanmerking voor de tussenkomst.

Zolang er voldoende budget beschikbaar is, betaalt de Stad op de kwartaalafrekening 20% van de werkelijke tolkkost terug. Wanneer het budget op is, word je hiervan op de hoogte gebracht. In dat geval moet jouw organisatie zelf volledig instaan voor de tolkkosten.

Hoe doe je een beroep op de dienstverlening sociaal tolk?

 1. Contacteer het AgII via STV@integratie-inburgering.be om na te gaan of jouw organisatie in aanmerking komt voor een sociaal tolk.

 2. Komt jouw organisatie in aanmerking? Dan bezorgt het AgII je de nodige documenten.
  Wie een overeenkomst afsluit, gaat akkoord met het naleven van het afsprakenkader.

 3. Stuur de overeenkomst (in tweevoud) ingevuld en ondertekend terug naar de hoofdzetel van het AgII.
  Tour & Taxis
  Agentschap Integratie en Inburgering - dienst Sociaal Tolken en Vertalen
  Havenlaan 86 C bus 212, 1000 Brussel

 4. Bezorg de ingevulde overeenkomst ook digitaal aan STV@integratie-inburgering.be en vermeld hierbij het e-mailadres waarmee jouw account geactiveerd mag worden.

 5. Nadat je de ondertekende overeenkomst terugkrijgt van het AgII, kan je je account activeren en gebruik maken van het aanbod sociaal tolken.

Taalhulp

Taalhulpen zijn een aanvulling op het aanbod sociaal tolken. Ze zijn inzetbaar in niet-delicate, praktische gesprekken over makkelijke onderwerpen.
Via de analysetool van het AgII kun je inschatten of een taalhulp geschikt is voor jouw gesprek.

Er zijn voorlopig taalhulpen voor de volgende talen: Engels, Arabisch, Dari, Farsi, Ingoesjetisch, Oekraïens, Pools, Portugees, Russisch en Tjetsjeens.
Taalhulpen zijn geen vervanging van sociaal tolken. Maak dus zeker goed de afweging! 

Wat kost een taalhulp

Momenteel loopt er een proefproject waarbij de eerste 200 prestaties gratis zijn.
Zodra de limiet is bereikt, zal er 23 euro per tolkprestatie aangerekend worden. Stad Brugge komt tussen in een deel van de vergoeding: 80% wordt doorgefactureerd naar de gebruiker. De overige 20% neemt stad Brugge voor haar rekening. 

Hoe doe je een beroep op de dienstverlening taalhulp

 1. Heb je al toegang tot het webportaal sociaal tolken van het AgII?
  Dan kan je hetzelfde e-mailadres en wachtwoord gebruiken als voor het webportaal sociaal tolken.

 2. Heb je nog geen toegang tot het webportaal sociaal tolken van het AgII?
  Bezorg je gegevens aan Diversiteit Brugge. Aan de hand van deze gegevens zal het AgII een account aanmaken.

 3. De aanvraag voor een taalhulp doe je via het webportaal van het AgII.
  Dien je online aanvraag in bij AgII.

 4. In de handleiding lees je hoe het portaal werkt. Ook collega’s binnen jouw organisatie die al een account hebben voor sociaal tolken kunnen nu een taalhulp aanvragen met hun bestaande accountgegevens.

Zelf taalhulp worden?

Interesse om zelf taalhulp te worden? Als taalhulp vertaal je mondelinge boodschappen van het Nederlands naar een vreemde taal én omgekeerd. Je ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding.  
Stuur je gegevens naar diversiteitsdienst@brugge.be en we contacteren je als er een nieuwe infosessie wordt georganiseerd.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media