Meld discriminatie

In Brugge is er geen plaats voor discriminatie of haatmisdrijven. Kom op tegen discriminatie en meld het.

Unia

Ben je in België het slachtoffer van discriminatie? Of ben je getuige van discriminatie? Dan kan je terecht bij Unia.
Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijkheid bevordert. Unia streeft naar een samenleving waar iedereen, ongeacht afkomst, geslacht, religie, handicap, seksuele geaardheid of andere kenmerken, gelijke kansen krijgt.
Unia informeert je over je rechten en zoekt samen met jou naar een oplossing.

Ben je gediscrimineerd? Doe hier een melding.

Vlaams Mensenrechteninstituut

Ben je slachtoffer of getuige van discriminatie? Is de discriminatie gebeurd in een situatie die onder de Vlaamse bevoegdheden valt (bv. huisvesting, onderwijs, cultuur, sport, welzijn en gezondheid)? Dan kan het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) jou helpen.
Het VMRI biedt eerstelijnsbijstand, bemiddeling en/of oordeelsvorming door de geschillenkamer aan.

Geef je melding hier door.

Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) is opgericht in december 2002. Het is een onafhankelijke federale overheidsinstelling die zich inzet voor:

  • het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen;
  • de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van een beschermd criterium, zoals geslacht.

Het IGVM realiseert haar missie door:

  • het ontwikkelen en implementeren van een aangepast wettelijk kader;
  • het creëren van geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties;
  • het sensibiliseren van de samenleving over gendergelijkheid.

Het IGVM verdeelt haar werking over verschillende actiedomeinen, waaronder gender mainstreaming, arbeid, geweld en onderzoek. 
De organisatie biedt  juridische ondersteuning en bijstand aan slachtoffers van discriminatie.

Meld discriminatie die te maken heeft met gender, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten