Subsidie voor integratie en diversiteit

Via dit subsidiereglement wil stad Brugge de Brugse (zelf)organisaties die activiteiten organiseren rond integratie en diversiteit ondersteunen in de uitbouw van hun werking. 

Hoe vraag je het aan?

 1. Dien je aanvraag over het voorbije werkjaar in. 

  Doe dit ten laatste vóór 1 februari van het daaropvolgende jaar
  De werkingssubsidie loopt namelijk per kalenderjaar. 

 2. Bereid je dossier voor en voorzie alle bijlages (zie 'Wat heb ik nodig')

 3. Dien je aanvraag in via mail naar diversiteitsdienst@brugge.be

 4. Alle ingediende dossiers worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

 5. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht over de beslissing. 

  Dat zal in de periode maart-april zijn.

Wat heb je nodig?

 • Overzicht van de leden

 • De statuten

  Het betreft de statuten (met eventuele wijzigingen) uit het Belgisch Staatsblad of een document met de samenstelling van de statutaire algemene vergadering + een bewijs van het neerleggen bij de Griffie

 • Overzicht van de activiteiten georganiseerd door de vereniging

 • Overzicht van de inkomsten en uitgaven

 • Ondertekende verklaring dat de organisatie akte heeft genomen van het subsidiereglement

 • Uitbetalingsformulier Toelage Diversiteit

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Elke organisatie die aan de voorwaarden van het reglement voldoet en correct haar aanvraag indient, krijgt minimaal een forfaitair subsidiedeel van € 150. Daarbovenop wordt volgens een puntensysteem een variabel subsidiedeel toegekend.

De toelage kan maximum € 600 bedragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie moet de (zelf)organisatie:

 • als kernopdracht de integratie van mensen met een migratieachtergrond bevorderen;
 • gevestigd zijn in Brugge;
 • jaarlijks minimum twee open (= voor iedereen toegankelijk) activiteiten organiseren rond integratie en diversiteit in Brugge;
 • ervoor zorgen dat de activiteiten niet door andere Brugse stadssubsidies worden betoelaagd.

Een compleet overzicht van de voorwaarden vind je in het reglement terug.

Regelgeving

Subsidiereglement voor Brugse organisaties en zelforganisaties actief rond integratie en samenleven in diversiteit.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten