Gezonde Stad Brugge

Brugge is een Gezonde Stad.

Om onze inspanningen op vlak van gezondheid te vergroten, tekenden zowel de stad Brugge als het OCMW Brugge het charter ‘Gezonde Gemeente’. Onder de noemer ‘Gezonde Gemeente Brugge’ slaan beide lokale besturen de handen in elkaar om van Brugge een gezonde stad te maken!

Samen met verschillende partners in de sociale en medische sector organiseren we preventieve acties rond gezondheidsthema's zoals dementie, kanker, geestelijke gezondheid, diabetes, ... .

Het doel van deze acties is onze burgers en personeelsleden informeren en sensibiliseren rond verschillende gezondheidsthema’s zodat zij zelf, eventueel met hulp en begeleiding van professionelen (huisarts, specialist, diëtist, ...), de nodige stappen kunnen nemen naar een gezond en evenwichtig leven. 

Gezondheidscampagne zoekt wachtkamerscherm

Samen met de Eerstelijnszone Brugge en Logo Brugge-Oostende gaan we op zoek naar (wachtkamer)schermen in onze stad. Heb jij een scherm in jouw winkel, praktijk of organisatie. Bezorg jouw gegevens via het Logo en wij leveren jullie actuele gezondheidscampagnes aan!

affiche gezondheidscampagne zoekt wachtkamerscherm

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media