Subsidie bestrijden van menstruatiearmoede

Secundaire scholen met vestigingsplaats op het Brugs grondgebied kunnen subsidies ontvangen voor het bestrijden van menstruatiearmoede.

Hoe vraag je het aan?

 1. In september ontvangen alle secundaire scholen de subsidieoproep.

 2. Vraag tegen ten laatste 15 november de subsidie aan via mail aan sociaalbeleid@brugge.be.

 3. De aanvraag wordt verwerkt.

 4. Via mail wordt de school op de hoogte gebracht over de beslissing.

  Als de aanvragen het budget overschrijdt, dan komen de scholen met het hoogste aandeel SES-leerlingen (uit kwetsbare gezinnen eerst in aanmerking.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Scholen die intekenen op de subsidieaanvraag, tekenen in op een traject van 3 schooljaren.

Schooljaar 1 = maximum 750 euro voor 

 • de aankoop van materiaal voor de vervaardiging van menstruatiekastjes of voor de aankoop ervan (maximaal 350 euro)
 • de ontwikkeling van een communicatieplan en afspraken rond het gebruik van de menstruatiekastjes samen met de leerlingen & aankoop menstruatiemateriaal voor in de kastjes (samen max 400 euro).

In schooljaar 2 en 3 = maximum 400 euro voor het bijsturen van het communicatieplan en de aankoop van menstruatiemateriaal

Vanaf schooljaar 4 ontvangt de school een 'bestendigingsbudget' voor de aankoop van menstruatiemateriaal a rato van het aantal meisjes dat in de school schoolloopt:

 • scholen met minder dan 100 meisjes ontvangen 150 euro
 • scholen met 100 tot en met 249 meisjes ontvangen 250 euro
 • scholen met 250 tot en met 349 meisjes ontvangen 350 euro
 • scholen met meer dan 350 meisjes ontvangen 450 euro

Wat zijn de voorwaarden?

 • De secundaire school heeft een afdeling op Brugs grondgebied.
 • Enkel voor scholen met meisjes in hun leerlingenpopulatie.
 • De school gaat akkoord met de non-discriminatieclausule.
  Wanneer deze non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de lokale overheid maatregelen nemen. Dit kan gaan tot het inhouden of terugvorderen van de subsidie.

Veelgestelde vragen

 • Aankoop menstruatiekastjes of materiaal om kastjes te vervaardigen waarin menstruatiemateriaal ter beschikking wordt gesteld. Dit menstruatiemateriaal is vrij toegankelijk en beschikbaar (bijvoorbeeld in de toiletten) voor de leerlingen. De plaats en de manier waarop het menstruatiemateriaal wordt aangeboden is niet stigmatiserend.
 • Aankoop van menstruatiemateriaal (om in de kastjes ter beschikking te stellen).
 • Het ontwikkelen van een communicatieplan waarin, samen met alle leerlingen (zowel jongens als meisjes), de afspraken rond het gebruik en respecteren van de menstruatiekastjes bepaald wordt, menstruatieschaamte en -armoede onder de aandacht gebracht worden,… . De school engageert zich om rond het thema menstruatiearmoede te werken en het jaarlijks onder de aandacht te brengen. Groep Brugge stelt hiervoor gratis educatief materiaal ter beschikking waar scholen kunnen op intekenen.
 • Elke school dat intekent op het reglement, kan een beroep doen op de expertise van het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO) voor een gratis nascholing voor leerkrachten en de educatieve box 'Schilders op bezoek'.

Wanneer de Brugse lokale overheid subsidies aan een school toekent, gebeurt dit steeds onder de voorwaarde dat de school, onder zijn leerlingen, personeel of bij activiteiten:

 • geen enkele vorm van discriminatie toestaat op grond van (sociale) afkomst, burgerlijke staat, fysieke of genetische kenmerken, geboorte, geloof en levensbeschouwing, geslacht, gezondheidstoestand, handicap, huidskleur, leeftijd, nationale of etnische afstamming, nationaliteit, politieke overtuiging, seksuele oriëntatie, taal, vermogen, zogenaamd ras, syndicale overtuiging;
 • openstaat of toegankelijk is voor iedereen;
 • elk discriminerend gedrag voorkomt en indien nodig bestrijdt en bestraft;
 • de wetten en reglementen inzake non-discriminatie en gelijke kansen naleeft;
 • zijn leerlingen of personeel op de hoogte brengt van de mogelijkheden om discriminatie aan te klagen;
 • als beroep gedaan wordt op medewerking van derden (bv. spreker,…) voor bepaalde acties of activiteiten, hen deze non-discriminatieclausule ter kennis brengt. De school zorgt ervoor dat ook zij de non-discriminatieclausule naleven.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten