Babbelbuddy

Kotstudent en nood aan een babbel? Alleenstaande ouder en op zoek naar een klankbord? Of gewoon Bruggeling en zin in een babbel?

Maak kennis met de Babbelbuddy

Het project 'babbelbuddy' helpt je graag!

Vierkant tegen Eenzaamheid brengt in samenwerking met de Brugse buurt- en dienstencentra kandidaat-buddy’s samen. Iedereen maakt een stukje tijd vrij om te praten, te schrijven of te luisteren.

  • Een babbelbuddy is een klankbord voor wie zich soms eenzaam voelt.
  • Een babbelbuddy biedt sociaal contact, een goed gesprek en het gevoel dat iemand ‘om je geeft’.
  • Een babbelbuddy is er voor jou of dankzij jou.

Nood aan een babbelbuddy of zelf babbelbuddy worden?

Heb je nood aan een telefoontje, brief of videochat? Of word je graag zelf een babbelbuddy? Dat kan! 
Meld je aan via babbelbuddy@ocmw-brugge.be of bel 050 32 63 24

Houd volgende gegevens bij de hand

  • Naam en voornaam
  • Rijksregisternummer
  • Adres
  • Telefoon of e-mailadres

Wat doet een babbelbuddy?

Babbelbuddy’s nemen vooral contact op met mensen om te horen hoe het met hen gaat. Kunnen ze zich behelpen? Hebben ze nood aan een babbeltje over dagelijkse onderwerpen (het weer, de kinderen, familie, hobby’s ...)
Alles kan een basis voor contact zijn. Babbelbuddy’s staan klaar om te luisteren naar  verschillende vragen van mensen en helpen hen een antwoord te vinden op die vragen. 

Een babbelbuddy is geen hulpverlener

Een babbelbuddy is geen hulpverlener. Het draait om een gelijkwaardige relatie tussen twee personen en om sociaal contact in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer.

Bij meer complexe problemen kunnen babbelbuddy’s hun bellers doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverlening. Dit zijn bij voorkeur professionals die de zorg voor de cliënt van de babbelbuddy overnemen. 

We vragen een engagement van minstens een jaar of een afgesproken tijdsduur waarbij er regelmatig contact is met jouw buddy (minstens drie momenten per maand). Deze momenten worden online geregistreerd.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media