Heraanleg Lisseweegse Steenweg

Stad Brugge wil de Lisseweegse Steenweg en Wulfsberge in Zwankendamme heraanleggen. Op deze pagina kan u de ontwerpplannen bekijken.

Wat willen we aanpakken?

De riolering in de Lisseweegse Steenweg tussen huisnummers 114 en 244 is aan vervanging toe. In de plaats komt er een gescheiden rioleringsstelsel. Dit is ook zo voor Wulfsberge tussen de Lisseweegse Steenweg en de Lisseweegse Vaart. Van de gelegenheid willen we gebruik maken om de straat op te waarderen. We ontharden en vergroenen waar mogelijk en verliezen ook de verkeersveiligheid niet uit het oog. 

Tussen de Lisseweegse Steenweg  244 en Wulfsberge is er aan één zijde een parkeerstrook voorzien, terwijl je aan de andere zijde op de rijweg zal kunnen parkeren. De trottoirs zijn er 1,50 meter breed. Als gevolg van de hoge parkeerdruk en de beperkte breedte van het openbaar domein is het inbrengen van groen in het straatbeeld beperkt.

In het tracé Wulfsberge en Lisseweegse steenweg richting kerk is de weg iets breder voorzien aangezien deze in uitzonderlijke omstandigheden kan dienst doen als omleidingsweg.

Een nieuw groen pleintje

In Wulfsberge verwijderen we de middengeleider. Op de vrijgekomen ruimte komt er een groen pleintje. De parkeervakken op het plein in lineaire grasdallen accentueren het groene karakter. We versterken de beeldkwaliteit door de verhardingsmaterialen goed op elkaar af te stemmen. Zo sluiten we het pleintje ook visueel aan op de aangrenzende rijweg.