Adresverandering - verhuis Belg

Verander je van adres (verhuis je) dan moet je daarvan aangifte doen.

Wanneer het hele gezin verhuist mag alleen de referentiepersoon de aangifte doen.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het adres verblijven. 

De aangifte kan gebeuren door de referentiepersoon of een meerderjarig gezinslid. Wanneer het hele gezin verhuist mag alleen de referentiepersoon de aangifte doen.

Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Procedure

 • Je doet aangifte op de plaats waar je je gaat vestigen, binnen de 8 werkdagen na het betrekken van de woning.
 • De wijkinspecteur controleert of je verblijft op het adres
 • Na deze vaststelling krijg je een brief (uitnodiging) van de wijkinspecteur om je aan te bieden voor inschrijving in het bevolkingsregister.
 • Wij passen je adres aan in het bevolkingsregister.
  Je adres wijzigt ook op de chip van de identiteitskaart: dit gebeurt via het intikken van de PIN-code (combinatie van 4 cijfers). 

Meebrengen

Dit produkt is ook online verkrijgbaar; zie rode knop bovenaan deze pagina.

Wanneer het hele gezin verhuist mag alleen de referentiepersoon de aangifte doen.

Bij de aanvraag/aangifte:

 • identiteitskaart van een meerderjarig gezinslid. 

Na bezoek wijkinspecteur:

 • alle documenten vermeld op de uitnodiging
     • de identiteitskaart
     • het trouwboekje
     • het inschrijvingsbewijs van de voertuigen

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

Je verhuist naar het buitenland 

Je brengt ons een 2-tal dagen voor je definitief vertrek naar het buitenland op de hoogte.

Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Wij passen je adresgegevens aan in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en je krijgt een formulier (model 8), dat je afgeeft aan de dichtstbijzijnde Belgische buitenlandse vertegenwoordiging (consulaat/ambassade) van je nieuwe verblijfplaats.

 Een overzicht van alle Belgische ambassades of consulaten vind je via de website van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

 Ben je niet meer in bezit van je pincode en pukcode, dan moet je een nieuwe code aanvragen. Van de aankomst van de PUK-code krijg je info. Aan de hand van deze Puk-code kan je een nieuw pincode krijgen en die eventueel ook wijzigen naar een cijfercombinatie (4 cijfers) die je zelf wenst.

Deel deze pagina

Contactinformatie