Adresverandering - verhuis Belg

Adresverandering

Verhuis je dan moet je daarvan aangifte doen.

Opgelet: Heb je niet de Belgische nationaliteit of heeft één van de gezinsleden niet de Belgische nationaliteit, klik hier.

Voorwaarden

 • Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het adres verblijven. 
 • Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.
 • Ook minderjarigen die naar het buitenland verhuizen moeten bij de aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd. 

Procedure

Verhuizen in België

 1. Je doet aangifte op de plaats waar je je gaat vestigen, binnen de 8 werkdagen na het betrekken van de woning.
 2. Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. 
  Vergeet niet bij je online aangifte alle gezinsleden die mee verhuizen ook te registreren.
 3. Telkens er een minderjarige verhuist met enkel mama of papa, wordt de andere ouder per brief op de hoogte gebracht. 
 4. De wijkinspecteur controleert of je verblijft op het adres.
 5. Je krijgt een brief (uitnodiging) van Stad Brugge om je aan te bieden voor aanpassingen van je eID (en indien van toepassing de kids-IDs). 
 6. Het adres op je eID/Kids-ID kan je laten aanpassen aan de onthaalbalie.  Daarvoor heb je wel je pincode nodig.  

  Voor dit product is in de deelgemeentehuizen een afspraak geen vereiste. Plan je echter graag je bezoek of heb je weinig tijd? Maak dan vooraf een afspraak.      

  • Afspraak maken kies ‘Bijwerken identiteitskaart of verblijfsdocument na verhuis.’
  • Via telefoon: 050 44 8000.
 7. Wij passen je adres aan in het bevolkingsregister.

Verhuizen naar buitenland

 1. Je brengt ons een tweetal dagen voor je definitief vertrek naar het buitenland op de hoogte. Doe de aangifte via het e-loket.
 2. Indien één van uw gezinsleden niet-Belg is, neem dan contact op via 050 44 8000. Voor 'gemengde' gezinnen is een afschrijving niet mogelijk via e-loket.
 3. Wij passen je adresgegevens aan in het bevolkingsregister en je krijgt een formulier (model 8), dat je afgeeft aan de dichtstbijzijnde Belgische buitenlandse vertegenwoordiging (consulaat/ambassade) van je nieuwe verblijfplaats.

Meebrengen

Identiteitskaart 

Bedrag

Gratis

Contactinformatie