Algemene informatie Stadsarchief

Het Stadsarchief van Brugge is een van de belangrijkste stedelijke archiefdepots van Europa.
Het stedelijk archief, de eeuwenlang bewaarde documenten van het stadsbestuur, is de belangrijkste bron voor de Brugse geschiedenis. Dit uniek bestand krijgt nog regelmatig aanvulling, ook met privé-archieven.

Het Stadsarchief van Brugge beheert om en bij de twaalf kilometer archief.

Medewerkers van het Stadsarchief verzamelen, bewaren, ordenen en inventariseren de stukken, om die dan beschikbaar te stellen voor het publiek.

Waarvoor kan je in het Stadsarchief terecht?

 • Historisch onderzoek
  Wetenschappelijk onderzoek, lokale geschiedenis, een familiestamboom maken, bouwdossiers raadplegen: het kan er allemaal. Je kunt er tal van inventarissen op papier of gedigitaliseerde bestanden, originele documenten en oude kaarten opvragen en bekijken. Deze documenten consulteer je ter plaatse in de leeszaal.

 • Genealogie

  Het Stadsarchief is de geliefkoosde werkplek voor genealogen. De burgerlijke stand van Brugge en de deelgemeenten is volledig gedigitaliseerd. Je kunt in het Stadsarchief terecht voor de akten vanaf 1795. Voor geboorteakten tot meer dan 100 jaar oud, huwelijksakten tot meer dan 75 jaar oud, overlijdensakten tot meer dan 50 jaar oud.

  Een groot deel is online te raadplegen op de Archiefbank. Ook de Brugse doop,- trouw,- en begraafboeken van vóór 1795 zijn beschikbaar. Daarnaast kan de genealoog nog boedelbeschrijvingen en tal van andere bronnen raadplegen.

 • Lokale geschiedenis en huizenonderzoek
  Nieuwsgierig naar de geschiedenis van je eigen stad of van het huis waar je woont? In het Stadsarchief vind je een schat aan informatie. Voor de eerste stappen in je huizenonderzoek kan je terecht op de website van Erfgoed Brugge (collectie kaart & huis).

 • Bouwplannen - verbouwingen
  In het Stadsarchief kun je de bouwdossiers van Brugge en de deelgemeenten raadplegen van de 19de eeuw tot en met 2000.


Opzoekingen van derden

Informatieve vragen mag men altijd mailen naar stadsarchief@brugge.be.

Indien de vraag leidt tot een onderzoek dat langer dan een uur in beslag neemt of tot een specifiek onderzoek waarvan het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat dit betalend is, dan worden volgende tarieven voor opzoekwerk aangerekend:

 • voor een administratief medewerker: 45,83 euro per uur
 • voor een hoofdmedewerker: 55,80 euro per uur
 • voor een archivaris: 61,76 euro per uur

Beknopt bestandenoverzicht

Oud archief

Vanaf 1280 is het stedelijk archief grotendeels bewaard. Het oud archief bevat alle stedelijke documenten van 1280 tot 1795: stadsrekeningen, charters, archieven van ambachten ...

Raadpleeg de toegang op het Oud archief gemaakt door André Vandewalle. 

Modern archief

Het modern archief bevat alle documenten vanaf 1795. De meeste documenten zijn openbaar. Documenten met persoonlijke gegevens kunnen pas na 100 jaar worden geraadpleegd. Ook de archieven van de Brugse deelgemeenten vind je hier.

Privéarchieven en documentatie

Het Stadsarchief bezit archieven van bedrijven, verenigingen en families uit Brugge. Naast de eigenlijke archiefbestanden bewaart het Stadsarchief nog documentatie over Brugge: overlijdensberichten, doodsprentjes, verkiezingspropaganda, audiovisueel materiaal, affiches ...

Beeldbank

Het Stadsarchief beschikt over een unieke collectie foto’s en oude ansichtkaarten van Brugge. Duizenden afbeeldingen zijn gedigitaliseerd. Raadpleeg de afbeeldingen online (collectie beeldbank Brugge).

Leeszaal

In de leeszaal met 25 plaatsen kan je documenten raadplegen in origineel of op beeldscherm. Voor begeleiding kan je steeds een beroep doen op onze medewerkers. De leeszaal is uitgerust met diverse inventarissen en computers om het onderzoek zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Je kan er boeken en/of brochures uit de archiefbibliotheek raadplegen.

Bekijk het archiefreglement.

Toegang leeszaal

Na het invullen van een inschrijvingsfiche en het register, is het Stadsarchief kosteloos voor iedereen toegankelijk.

Kopies

 • 1 A3 kopie kost 20 eurocent
 • 1 A4 kopie kost 10 eurocent
 • 1 A0 kopie kost 2,5 euro (per lopende meter)

Digitaal

2,5 euro per dossier (Wegens veranderde modaliteit van onze leeszaal valt deze kost momenteel weg)

Let op! Enkel cash betalen mogelijk.


Medewerkers Stadsarchief

Hoofdarchivaris: Jan D’hondt
Archivarissen: Jan Anseeuw, Annelies Mattheus, Dieter Viaene
Onthaalmedewerkers (communicatie en educatie): Isabelle Debie, Bram Vanaelst, Peggy De Bruycker en Ann Van Damme
Depotmedewerkers: Pieter Kerckhove, Edwin Decousemaecker en Marnix Vandeplassche 
Beheerder fotocollectie: Peter Bultinck
Beheer en verwerking (semi-)dynamisch archief OCMW/Mintus: Guy Verhé, Gill Loeman en Luc Van Cauwenberghe
Ondersteuning bewaar & selectie: Freddy Smolders
Archiefmedewerker (& administratie): Pieter Meirlaen

Contactinformatie