Algemene informatie Stadsarchief

Het Stadsarchief van Brugge is één van de belangrijkste stedelijke archiefdepots van Europa.
Het stedelijk archief, de eeuwenlang bewaarde documenten van het stadsbestuur, is de belangrijkste bron voor de Brugse geschiedenis. Dit uniek bestand krijgt nog regelmatig aanvulling, ook met privé-archieven.

Het Stadsarchief van Brugge beheert om en bij de twaalf kilometer archief.

Medewerkers van het Stadsarchief verzamelen, bewaren, ordenen en inventariseren de stukken, om die dan beschikbaar te stellen voor het publiek.

BELANGRIJK BERICHT!

Strikte voorwaarden voor een leeszaalbezoek:

- Het aantal werkplekken van de leeszaal is herleid tot maximaal zes zitplaatsen. Personen uit dezelfde bubbel mogen aan één tafel zitten. Door het beperkt aantal zitplaatsen raden we aan, op voorhand je bezoek te reserveren en indien mogelijk aangeven welke archiefdocumenten men wil consulteren.

- Het reserveren moet minstens twee dagen op voorhand gebeuren via stadsarchief@brugge.be, via de webpagina www.brugge.be/archief of telefonisch via 050 44 82 60.

- Een mondmasker dragen is niet meer verplicht. Indien gewenst mag men het mondmasker blijven dragen.

- Het Stadsarchief vraagt dat alle bezoekers bij aankomst hun handen wassen. Er is ook een alcoholspray beschikbaar. Na elk bezoek wordt de werkplek grondig ontsmet. De geraadpleegde stukken worden nadien 24 uur in quarantaine gehouden.

- Het Stadsarchief blijft zijn digitale dienstverlening verder ondersteunen. Wie bijvoorbeeld een kopie van een bouwplan (van vóór 1995) wenst, kan dit nog steeds via e-mail aanvragen en zo digitaal ontvangen.

Na reservatie zien we jullie dus graag terug in onze leeszaal.

Tot dan!

WAARVOOR KAN JE IN HET STADSARCHIEF TERECHT ?

 • Historisch onderzoek
  Wetenschappelijk onderzoek, lokale geschiedenis, een familiestamboom maken, bouwdossiers raadplegen: het kan er allemaal. Je kunt er tal van inventarissen op papier of gedigitaliseerde bestanden, originele documenten en oude kaarten opvragen en bekijken. Deze documenten consulteer je ter plaatse in de leeszaal.

 • Genealogie

  Het Stadsarchief is de geliefkoosde werkplek voor genealogen. De burgerlijke stand van Brugge en de deelgemeenten is volledig gedigitaliseerd. Je kunt in het Stadsarchief terecht voor de akten vanaf 1795. Voor geboorteakten t.e.m. ouder dan 100 jaar, huwelijksakten t.e.m. ouder dan 75 jaar, overlijdensakten t.e.m. ouder dan 50 jaar.

  Een groot deel is online te raadplegen op: www.archiefbankbrugge.be. Ook de Brugse doop,- trouw,- en begraafboeken van voor 1795 zijn beschikbaar. Daarnaast kan de genealoog nog boedelbeschrijvingen en tal van andere bronnen raadplegen.

 • Lokale geschiedenis en huizenonderzoek
  Nieuwsgierig naar de geschiedenis van je eigen stad of van het huis waar je woont? In het Stadsarchief vinden lokale onderzoekers een schat aan informatie. Voor de eerste stappen in je huizenonderzoek kan je terecht op: https://erfgoedbrugge.be (collectie kaart & huis)

 • Bouwplannen - verbouwingen
  In het Stadsarchief kun je de bouwdossiers van Brugge en de deelgemeenten raadplegen van de 19de eeuw tot en met 2000.


OPZOEKINGEN VOOR DERDEN

Informatieve vragen mag men altijd mailen naar stadsarchief@brugge.be.

Indien de vraag leidt tot een onderzoek dat langer dan een uur in beslag neemt of tot een specifiek onderzoek waarvan het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist dat dit betalend is, zal men dit aanrekenen volgens het geldend tarief van de Dienst Financiën ‘Aan te rekenen kosten voor derden’ (dienstorder 10).

De geldende tarieven voor opzoekwerk zijn:

 • voor een administratief medewerker: 45,83 euro per uur
 • voor een hoofdmedewerker: 55,80 euro per uur
 • voor een archivaris: 61,76 euro per uur


BEKNOPT BESTANDENOVERZICHT

 • Oud archief
  Vanaf 1280 is het stedelijk archief grotendeels bewaard. Het oud archief bevat alle stedelijke documenten van 1280 tot 1795: stadsrekeningen, charters, archieven van ambachten, ...

  Raadpleeg hier de toegang op het Oud archief gemaakt door André Vandewalle. 

 • Modern archief
  Het modern archief bevat alle documenten vanaf 1795. De meeste documenten zijn openbaar. Documenten met persoonlijke gegevens kunnen pas na 100 jaar worden geraadpleegd. Ook de archieven van de Brugse deelgemeenten vind je hier.

 • Privé-archieven en documentatie
  Het Stadsarchief bezit ook archieven van bedrijven, verenigingen en families uit Brugge. Naast de eigenlijke archiefbestanden bewaart het Stadsarchief nog documentatie over Brugge: overlijdensberichten, doodsprentjes, verkiezingspropaganda, audiovisueel materiaal, affiches, enz.

 • Beeldbank
  Het Stadsarchief beschikt over een unieke collectie foto’s en oude ansichtkaarten van Brugge. Duizenden afbeeldingen zijn gedigitaliseerd. Deze kun je raadplegen op: https://erfgoedbrugge.be (collectie beeldbank Brugge).

 

LEESZAAL

In de leeszaal met 25 plaatsen kan je documenten raadplegen in origineel of op beeldscherm. Voor begeleiding kan je steeds beroep doen op onze medewerkers. De leeszaal is uitgerust met diverse inventarissen en computers om het onderzoek zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Men kan er ook boeken en/ of brochures uit de archiefbibliotheek raadplegen. Raadpleeg ook ons Archiefreglement.

Toegang leeszaal
Na het invullen van een inschrijvingsfiche en het register, is het Stadsarchief kosteloos voor iedereen toegankelijk.

Kopies:
1 A3 kopie kost 20 eurocent.
1 A4 kopie kost 10 eurocent.
1 A0 kopie kost 2,5 euro (per lopende meter)

Digitaal:
2,5 euro per dossier (Wegens veranderde modaliteit van onze leeszaal valt deze kost momenteel weg)

Let op! Enkel cash betalen mogelijk.


MEDEWERKERS STADSARCHIEF

Hoofdarchivaris: Jan D’hondt
Archivarissen: Jan Anseeuw, Annelies Mattheus, Dieter Viaene
Onthaalmedewerkers (communicatie en educatie): Isabelle Debie, Bram Vanaelst, Peggy De Bruycker en Ann Van Damme
Depotmedewerkers: Pieter Kerckhove, Edwin Decousemaecker en Marnix Vandeplassche 
Beheerder fotocollectie: Peter Bultinck
Beheer en verwerking (semi-)dynamisch archief OCMW/Mintus: Guy Verhé, Gill Loeman en Luc Van Cauwenberghe
Ondersteuning bewaar & selectie: Freddy Smolders
Archiefmedewerker (& administratie): Pieter Meirlaen

 

Contactinformatie