Beheerplan kleine stadsbossen

In opdracht van Stad Brugge maakte Bosgroep Houtland een beheerplan op voor onze kleine stadsbossen:

Veltembos, Paalbos, Ooievaarsbos, Duivekeetbos, delen van de Koude Keuken, Blauwe Toren, Bosje Claeys, Bergjesbos, Gulden Kamer, 't Speelhof, Gemene Weidebeek, bosje Astridlaan, bosje Fortuinstraat, Bloemenoord Koningin Astridlaan en bosje Jan Van Hesestraat. 

Doel Beheerplan

  • Sociaal uitgangspunt: onze bosjes hebben een belangrijke sociale functie. Het beheersplan wil deze functie nog versterken door in te zetten op recreatie, natuureducatie, speelbos en leefomgeving.
  • Ecologisch uitgangspunt: duurzaam natuurbeheer wordt consequent toegepast.    
  • Ambitieniveau type 2: hogere natuurkwaliteit, waarbij minstens één vierde van de oppervlakte van de bosjes een natuurstreefbeeld heeft.

Voor het beschermde bos aan Blauwe Toren streven we zelfs naar een ambitieniveau type 3, de hoogste natuurkwaliteit.