Natuurbeheer

Vind meer uitleg over het natuur- en groenbeheer in Brugge.

Begraafplaats wordt begraafpark

De Brugse centrale begraafplaats is meer dan een begraafplaats.

Beheerplan kleine stadsbossen

Een speciaal beheerplan zorgt ervoor dat onze kleine stadsbossen hun sociale en ecologische rol blijven vervullen.

Beheerplan Vesten

Alle informatie over het beheerplan van de Vesten.

Bermbeheerplan

Voor 74 straten heeft Brugge zelf een speciaal bermbeheerplan opgesteld. Kom meer te weten.

Bescherming graslanden

Brugge heeft een zeer mooi areaal van graslandlandschappen. Het zijn gebieden met een zeer hoge landschappelijke waarde en zijn dan ook een toeristisch-recreatieve trekpleister.

Bomen: beleid, inventarisatie en aanplantingen

Kom meer te weten over het bomenbeleid van Brugge en hoe de Stad de bomen in optimale conditie houdt.

Bosbeheerplan Brugge-zuid

Stad Brugge beheert de bossen Beisbroek-Tudor-Chartreuzinnen, het Coppietersbos en het Galgenbosje volgens het goedgekeurde bosbeheerplan Brugge-zuid

Duinen Zeebrugge

Op het Zeebrugse strand kreeg aan twee zones die minder intensief gebruikt worden, duinvorming toch een kans. Deze duinvegetaties zijn strikt beschermd.

Fruitboomgaarden

Kom meer te weten over de Brugse fruitboomgaarden.

Hout: aankoop, gebruik en verkoop

Stad Brugge speelt een belangrijke rol in het duurzame beheer van bossen.

Invasieve planten verwijderen uit je tuin

Help het groenbeleidi in onze stad en meld invasieve plantensoorten of bekijk de tips hoe je ze zelf kunt verwijderen uit je tuin.

Markante bomen

Bekijk de lijst van markante bomen in Brugge.

Natuurbeheerplan Foreest

Een akker aan de Doornstraat vormt Stad Brugge om tot een mooi grasland met fruitbomen, houten brugjes en een wandellus.

Ontharding

Brugge zet volop in op ontharding en vergroening van straten en pleinen. Kom meer te weten over de inspanningen.