Bomen: beleid, inventarisatie en aanplantingen

In 2019 heeft stad Brugge 132 nieuwe bomen geplant

In 2020 heeft stad Brugge 760 nieuwe bomen geplant

In 2021 heeft stad Brugge 322 nieuwe bomen geplant

 

Stad Brugge wil natuurlijk ook de bestaande bomen op het grondgebied in optimale conditie houden. Hier lees je meer over hoe dit gebeurt. 

 

Bomenbeleidsplan

 • Legt de basis voor een gezond en duurzaam beheerd bomenbestand.
 • Verwoordt de belangrijke uitgangspunten van het bestuur:
  • Wat wil de stad realiseren?
  • Op welke manier wil ze dat doen?
 • Is een inventaris van alle straat- en laanbomen met bijhorende beheersmaatregelen die nodig zijn om de bomen in optimale conditie te houden.

Protocol

Het bomenbeleidsplan krijgt een vervolg in een Protocol, dat is een handleiding voor beheerders en ontwerpers over de aanplant en beheer van bomen.

 

 

Inventarisatie bomen

Als eigenaar van de stadsbomen neemt Stad Brugge haar verantwoordelijkheid om te voldoen aan de zorgplicht:

Instaan voor een goed onderhoud van de boom dat de veiligheid garandeert!

De stad controleert de conditie van de bomen en voert zij indien nodig besnoeiingen of vellingen uit. Op termijn wil Brugge alle bomen inventariseren en opnemen in het Bomenbeleidsplan.

De gezondheid van elke boom wordt afgetoetst aan ruim 40 controlepunten. Zo bepalen de diensten hoeveel controles een boom nodig heeft en welke beheersmaatregelen of onderzoeken nodig zijn.

Geïnventariseerde bomen krijgen een zwart label met een uniek nummer. Zo is er geen verwarring mogelijk als er een nieuwe controle moet gebeuren of als we de boom moeten snoeien.

 

 

Boomverjonging

De Stad doet geregeld aan boomverjonging om zo tot een gezond en mooi bomenbestand te komen.

Bestaande boomaanplantingen in een straat/plein worden verwijderd en vervangen door nieuwe bomen. Zo’n verwijdering kan enkel wanneer er voldaan wordt aan volgende vereisten:

 • De bomen verkeren in een sterk verminderde gezondheidstoestand en kunnen een reëel gevaar betekenen;
 • Er is een wegenis- en /of rioleringswerk gepland waarbij de bomen onmogelijk kunnen behouden blijven.
 • De boomwortels geven schade aan private woningen/percelen.

Voorafgaandelijk geeft een boomdeskundige steeds advies.

Boomverjonging is niet altijd mogelijk

De Stad probeert altijd om zoveel mogelijk bomen terug aan te planten.
In het verleden werden bomen vaak te dicht bij elkaar aangeplant in kleine plantvakken. Hierdoor gaat de gezondheid van de bomen snel achteruit en kunnen de boomwortels veel schade aan voetpaden of riolering aanrichten.

De Stad plant bomen liefst aan in grotere groenzones waardoor het aantal nieuwe bomen minder kan zijn dan de te rooien bomen.

Het Europees project Water Resilient Cities, waar stad Brugge partner is, ontwikkelde samen met Green Blue Urban een boombunker.
Een boom in een boombunker heeft niet veel plaats nodig en heeft een eigen regenwater buffer. Zo blijft het voetpad heel en heeft de boom op elk moment van het jaar toegang tot regenwater.

 

 

 

 

Nieuwe boomaanplantingen

Bij nieuwe boomaanplantingen wordt vertrokken vanuit een grote groenstrook: pleintjes of straatgroen.

De Stad plant altijd aan op een duurzame manier. Dit wil zeggen dat:

 • Zowel onder- als bovengronds voldoende groeiruimte beschikbaar is.
 • De juiste boom op de juiste plaats wordt aangeplant.


Inspraak

Stad Brugge stelt inspraak én communicatie naar bewoners toe voorop. Via een bewonersvergadering, een infomarkt of bewonersbrieven worden de bewoners telkens op de hoogte gebracht van een nieuwe boomaanplanting.

  

Bomencharter

Stad Brugge ondertekende op 20 februari 2020 het Bomencharter. Brugge zet zich in om 21.250 bomen aan te planten tegen eind 2024.

Voordelen van bomen in de stad:

 • Nemen CO2 op

 • Zorgen voor welzijn en gezondheid van de mens

 • Werken mee aan biodiversiteit in de stad

 • Zorgen voor verkoeling

Wist je dat?

 • Een volwassen boom kan tot 20kg per jaar aan CO2 absorberen en genoeg zuurstof produceren voor 2 volwassen mensen.

 • Bomen planten is de goedkoopste manier om CO2 in de atmosfeer te reduceren.

 • Een toename van 10% groen in de stad zorgt voor het uitstellen van 5 jaar aan gezondheidsproblemen.

 

 Markante bomen

 In Brugge kan je een groot aantal markante bomen terugvinden. Op termijn (2de helft 2021-2022) zullen aan een 20-tal markante bomen een QR-code krijgen. Als je de code scant krijg je de geschiedenis van de boom en meer info over de soort te zien.

In deze lijst staan een aantal markante bomen opgenomen:

Locatie

Boomsoort

Begijnenvest

Platanus x hispanica

Gewone plataan

Begijnhof

Populus x canadensis

Canadese populier

Bilksken

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Bruine beuk

Binnen Boeverievest

Platanus x hispanica

Gewone plataan

Binnen Boeverievest

Platanus x hispanica

Gewone plataan

Buiten Smedenvest

Populus nigra (2)

Zwarte populier

Dijver

Fagus sylvatica 'Pendula'

Treurbeuk

Gentpoortvest

Populus nigra

Zwarte populier

Gentpoortvest

Tilia tomentosa (3)

Zilverlinde

Godshuis de Meulenaere
  Nieuwe Gentweg

Celtis australis

Europese netelboom

Graaf Visartpark

Fraxinus americana

Amerikaanse es

Graaf Visartpark

Corylus colurna

Boomhazelaar

Graaf Visartpark

Corylus colurna

Boomhazelaar

Graaf Visartpark

Sorbus torminalis

Elsbes

Guido Gezelletuin

Pinus nigra subsp. Nigra

Oostenrijkse den

Hof Arents

Carpinus betulus

Haagbeuk

Hof Arents

Taxus baccata

Venijnboom

Katelijnevest

Tilia

Linde

Koningin Astridpark

Catalpa bignonioides

Trompetboom

Koningin Astridpark

Salix alba (2)

Schietwilg

Koningin Astridpark

Platanus x hispanica

Gewone plataan

Koningin Astridpark

Fagus sylvatica 'Pendula'

Treurbeuk

Koningin Astridpark

Liriodendron tulipifera

Tulpenboom

Kruisvest

Sorbus torminalis

Elsbes

Leopold I - laan

Tilia
  Acer saccharinum

Linde
  Suikeresdoorn

Pastoor Van Haeckeplantsoen

Aesculus hippocastanum

Witte paardenkastanje

Professor Sebrechtspark

Liriodendron tulipifera

Tulpenboom

Speelmansrei

Populus nigra

Zwarte populier

Stationsvest

Fagus sylvatica 'Pendula'

Treurbeuk

Onder de Toren

Tilia

Linde

Bisschopsdreef

Tilia x europaea (2)

Hollandse linde

Kinderboerderij

Tilia platyphyllos

Zomerlinde

Paalbos

Quercus robur

Zomereik 'Den olifant'

Veltembos

Fagus sylvatica

Groene beuk

Weidestraat - 's Heer Boudewijnsburg

Tilia tomentosa

Zilverlinde

Begraafplaats Sint-Andries

Acer saccharinum

Suikeresdoorn

Beisbroek

Tilia tomentosa

Zilverlinde

Beisbroek (hertenweide)

Cedrus atlantica

Atlasceder

Canadaplein

Quercus rubra

Amerikaanse eik

Dorpsstraat

Tilia tomentosa

Zilverlinde

Kasteel Tudor

Fagus sylvatica

Beuk

Kasteel Tudor

Tilia tomentosa

Zilverlinde

Kasteel Tudor

Juglans nigra

Zwarte walnoot

Legeweg thv huisnr 412

Tilia tomentosa (2)

Zilverlinde

Park bloemenoord

Sequoiadendron giganteum

Mammoetboom

Weide Tudor

Tilia cordata

Winterlinde

Weide Tudor

Juglans nigra

Zwarte walnoot

 

Naambordjes

In 2020 werden 211 bomen voorzien van nieuwe naambordjes.  Ze werden geplaatst in het Graaf Visartpark, Hof Arents, Koningin Astridpark, Minnewaterpark, Pastoor Van Haeckeplantsoen en het Professor Sebrechtspark. 

In 2021 zullen nog minstens 500 naambordjes opgehangen worden op bomen in de tuin van het Guido Gezellehuis, Sincfalpark, Hof De Jonghe, Baron Ruzettepark, Tudor, Beisbroek en de Vesten. 

Na de voltooiing van de werken in het Koning Albertpark zullen ook hier de bomen voorzien worden van een naambordje.

Later staan de Koude Keuken, Park De Rode Poort, de Centrale begraafplaats, Park Ten Poele en het Leliepark op de planning.