Adresverandering

Kom je in Brugge wonen of verhuis je binnen de stad zelf? Geef je adreswijziging online door of kom op afspraak langs in het Huis van de Bruggeling.

Hoe vraag je het aan?

 1. Doe aangifte op de plaats waar je je gaat vestigen, binnen de 8 werkdagen na het betrekken van de woning.

  Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Vergeet niet bij je online aangifte alle gezinsleden die mee verhuizen ook te registreren.

 2. De wijkinspecteur controleert of je verblijft op het adres.

 3. Je krijgt een uitnodiging om langs te komen om je adres op je eID - identiteitskaart aan te passen (en indien van toepassing de kids-IDs).

 4. Kom langs in een van onze locaties.

  Maak een afspraak om wachttijden te vermijden.

 5. Je adres wordt aangepast in het bevolkingsregister.

Verhuizen naar het buitenland

Kijk bij 'Veelgestelde vragen' welke stappen je moet volgen.

Wat heb je nodig?

 • eID - identiteitskaart met pincode

 • Kids-ID (indien van toepassing)

Waar kan je terecht?

Geef je adreswijziging online door
Of

Kies een locatie

Klik op een van de knoppen hieronder.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het adres verblijven. 
 • Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd. Indien er een vonnis of onderlinge overeenkomst bestaande is, gelieve deze mee te brengen.
 • Ook minderjarigen die naar het buitenland verhuizen moeten bij de aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd. Indien er een vonnis of onderlinge overeenkomst bestaande is, gelieve deze mee te brengen.

Veelgestelde vragen

Wil je verhuizen naar het buitenland. Volg dan deze stappen.

 1. Breng Stad Brugge een 2-tal dagen voor je definitief vertrek naar het buitenland op de hoogte. 
  Doe de aangifte via het e-loket of kom langs met of zonder afspraak.
 2. Een medewerker past  je adresgegevens aan in het bevolkingsregister en je krijgt een formulier (model 8), dat je afgeeft aan de dichtstbijzijnde Belgische buitenlandse vertegenwoordiging (consulaat/ambassade) van je nieuwe verblijfplaats.

Belangrijk: Als 1 van jouw gezinsleden niet-Belg is, neem dan contact op via 050 44 8000
Voor 'gemengde' gezinnen is een afschrijving niet mogelijk via e-loket.

Afhankelijk van waar je nieuwe domicilie staat, kan je ook online een parkeervergunning aanvragen.
Lees meer.

Hoe vraag je het aan?

 1. Geef je adreswijziging online door of kom langs op één van onze locaties.

 2. Bezorg de nodige documenten (zie 'Wat heb je nodig')

  Je kan de documenten toevoegen bij de online aanvraag of meenemen naar het loket.

 3. Een medewerker kijkt de voorwaarden van eigendom en vergunning als zorgwoning na.

  Enkel als je aan bepaalde voorwaarden voldoet kan je worden ingeschreven onder het stelsel “zorgwonen”.

Wat heb je nodig?

 • eID - identiteitskaart met pincode

 • Een bewijs van zorgbehoevendheid, in het geval dat de betrokkene nog geen 65 jaar is.

  Als bewijs van zorgbehoevendheid gelden onderstaande attesten: 
  inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  erkenning door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als persoon met een handicap;
  inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming die personen met een handicap krijgen op basis van de wet van 27 februari 1987 voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
  attest, uitgereikt door de algemene directie Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid van sociale en fiscale voordelen;
  bewijs van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Pas na aktename van de melding of verkrijgen van de omgevingsvergunning voor een zorgwoning kan de zorgbehoevende onder de woonvorm ‘zorgwonen’ ingeschreven worden. 
 • De zorgbehoevende wordt dan als alleenstaande ingeschreven bij de zorgverlener op hetzelfde adres (niet onder een bijkomend busnummer). Let op: je moet ook aan de voorwaarden hieronder voldoen om onder de woonvorm 'zorgwonen' ingeschreven te worden.
 • Er moet sprake zijn van een fysische verhuis: de zorgbehoevende(n) en zorgverlener(s) verhuizen van verschillende adressen naar de zorgwoning of een van beide woont reeds op het adres van de zorgwoning en de andere verhuist hiernaartoe.

 

Veelgestelde vragen

Wanneer er een einde komt aan de zorgrelatie, kan ervoor gekozen worden om een nieuwe zorgbehoevende te huisvesten in de zorgwoning, als die aan de voorwaarden voldoet. Hiervoor is geen bijkomende omgevingsvergunning of melding nodig. Er zal wel een adreswijziging nodig zijn voor de nieuwe zorgbehoevenden.

 

Hoe vraag je het aan?

 1. Vul het formulier ‘Verklaring tijdelijke afwezigheid’ in. 

 2. Kom langs in een van onze locaties.

  Maak een afspraak om wachttijden te vermijden.

 3. Breng de nodige documenten mee.

 4. Een medewerker verwerkt je aanvraag.

 5. Ben je terug in Brugge? Meld je terug aan.

Hoeveel kost het?

Gratis

Waar kan je terecht?

Geef je adreswijziging online door
Of

Kies een locatie

Klik op een van de knoppen hieronder.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent in Brugge ingeschreven.
 • Je hebt voor alle afwezigheden een bewijs of attest nodig, met uitzondering van afwezigheid wegens toerisme of vakantie.

Regelgeving

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot de categorieën van personen die opgenomen zijn in artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Waar gaat het over?

De pleegouder of medewerker van pleegzorg kunnen de aanvraag tot adreswijziging doorgeven.

Hoe vraag je het aan?

 1. Kom langs in een van onze locaties.

  Maak een afspraak om wachttijden te vermijden.

 2. Breng het pleegzorgattest mee.

 3. De wijkinspecteur controleert of het pleegkind verblijft op het adres.

 4. Je krijgt een uitnodiging om langs te komen om je adres op de identiteitskaart of kids-ID van het pleegkind aan te passen.

Wat heb je nodig?

 • eID - identiteitskaart of kids-ID

 • Pleegzorgattest

Hoeveel kost het?

Gratis

Waar kan je terecht?

Geef je adreswijziging online door
Of

Kies een locatie

Klik op een van de knoppen hieronder.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De minderjarige moet nog een geldig verblijf hebben in België.
 • Als er geen schriftelijke overeenkomst bestaat moet de andere ouder eerst om toestemming gevraagd worden voor de registratie kan gebeuren.

Regelgeving

Algemene Onderrichtingen

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten