Dieren en armoede

Een huisdier biedt voor veel mensen troost en houvast. Zeker voor mensen in een sociaal isolement. Het hebben van een huisdier mag zich echter niet beperken tot zij die het zich financieel kunnen veroorloven. Daarom zijn er diverse initiatieven waardoor ook mensen met een bescheiden inkomen een dier in huis kunnen halen en verzorgen.

Dierenvoedselbank

OCMW-cliënten van de dienst Budget- en Schuldhulpverlening en klanten van de sociale kruidenier ‘De KABA’, kunnen (mits doorverwijzing door de dienst) gebruik maken van de dierenvoedselbank.

Er werd hierbij ook aan de daklozen gedacht. Betreft het een dakloze persoon van de nachtopvang van ‘t Sas, dan zorgt de organiserende vzw Beestjes in Nesten ervoor dat het diereneten in kleine containers wordt meegegeven zodat dit bijvoorbeeld in een locker kan worden opgeborgen.

Hier meer info over de Dierenvoedselbank

Sociale oppas- en uitlaatdienst

De vzw Beestjes in Nesten bouwde met de steun van Stad Brugge en OCMW Brugge een sociale oppasdienst en uitlaatdienst uit. Deze dienst is er voor personen die op dat moment in een moeilijke financiële situatie zitten en door ziekte, ziekenhuisopname of tijdelijke opvang in crisissituatie geen oplossing vinden voor hun huisdier.  

De oppasdienst en uitlaatdienst is net zoals de dierenvoedselbank niet volledig gratis. Het blijft namelijk de bedoeling dat baasjes hun verantwoordelijkheid blijven nemen voor hun dier. De tarieven zijn aangepast aan de doelgroep (i.e. cliënten schuldbemiddeling, OCMW, CAW, sociale kruidenier, zorgbehoevenden) en komt plusminus neer op 1 euro per uur dat de vrijwilliger wordt ingezet.

Hier meer info over de sociale oppas- en uitlaatdienst.

Sterilisatieproject voor huiskatten van gezinnen met een beperkt inkomen

Gezinnen die onder OCMW- of schuldbemiddeling staan, krijgen onder bepaalde voorwaarden een financiële tussenkomst wanneer zij hun huiskat(ten) laten identificeren (chippen), registreren en steriliseren of castreren.

Hier meer info over dit sterilisatieproject