eccar

ECCAR – European Coalition of Cities Against Racism

Een sterk, Europees netwerk tegen racisme en discriminatie

ECCAR is een Europees stedennetwerk dat in 2004 onder de vlag van Unesco werd opgericht. Meer dan 150 Europese steden wisselen op vandaag kennis en expertise uit om samen de strijd aan te gaan tegen racisme en discriminatie. 

Ook Stad Brugge is een ECCAR-stad

Op 3 december 2020 werd Stad Brugge op de Algemene Vergadering van ECCAR aanvaard als nieuw lid. Hiermee werd Brugge officieel ECCAR-stad.

Als warme, verdraagzame en solidaire stad strijdt Brugge tegen racisme en discriminatie. Deze ambitie weerspiegelt zich in het bestuursakkoord 2019-2024

ECCAR-steden tonen hun ambitie met het opmaken van een ‘ECCAR-plan’. Dit is een plan dat wordt gemaakt op maat van de stad. Het bestaat uit 10 verbintenissen waar je als stad op wil inzetten. Op basis van de lokale noden, de partners rond de tafel en het stedelijk beleid dat wordt gevoerd, krijgt dit plan haar eigen, unieke vorm. Binnen elke verbintenis stelt ECCAR een aantal acties voor en is er ruimte voor eigen accenten.

Het ECCAR-plan is dé kapstok waarmee we met heel wat partners willen nadenken en acties ontwikkelen. Samen gaan we op deze manier aan de slag met de thema’s racisme en discriminatie. 

Een veerkrachtig plan

Stad Brugge stelde een plan op dat veerkrachtig is. Een plan dat aanzet om actief mee te denken en dat inzet op de actuele noden die zich voordoen. We streven naar een betrokkenheid van zowel stadsdiensten als het brede middenveld, geïnteresseerde burgers… Kortom, iedereen die een constructieve bijdrage wil leveren, is welkom! 

Met de slogan: ‘Allemaal 8000’ en de kernzin: ‘Stad van Iedereen’ willen we de geest van dit plan zichtbaar en voelbaar maken. Met dit logo als rode draad willen we samen werk maken van een Stad voor iedereen:

Allemaal 8000

Download hier het ECCAR-plan in het Nederlands of Engels.    ECCAR-partneroverleg 2022: thema huisvesting

In 2021 lag de focus van het ECCAR-plan op het thema huisvesting. In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel werd eind vorig jaar de discriminatie op de Brugse particuliere verhuurmarkt gemeten.
Tijdens het ECCAR-partneroverleg van 22 maart 2022 werden de resultaten uit dit onderzoek breed toegelicht.   

Via de academische methodiek van correspondentietesting voerde de VUB eind 2021 onderzoek naar de discriminatie op de huurwoningmarkt in Brugge. Het onderzoek richtte zich op professionele en particuliere verhuurders binnen de private huurmarkt.  

Het doel van dit onderzoek was om discriminatie op de private huurwoningmarkt van Brugge in kaart te brengen. Hierbij werden twee discriminatiegronden onderzocht: etnische afkomst en inkomensbron.
De resulaten kan je nalezen in het rapport of herbekijk de presentatie.


Meer weten? 

Blijf je graag op de hoogte van de ECCAR-plannen van Stad Brugge?
Contacteer Diversiteit Brugge via de gegevens op de rechterkant van deze pagina.

 

SDG 10 SDG 16 SDG 17

 

Contactinformatie