Erkenning culturele vereniging

Als culturele vereniging kan je een online een erkenning aanvragen.

Wanneer je organisatie voldoet aan de voorwaarden uit het reglement, kan een Brugse culturele vereniging erkend worden door het college van burgemeester en schepenen.

Er zijn 5 types verenigingen die in aanmerking kunnen komen voor erkenning en subsidiëring: 

  • sociaal-culturele verenigingen
  • hafabra (harmonieën, fanfares en brassbands)
  • amateurtoneelverenigingen
  • verenigingen met een contract
  • feestcomités

Voorwaarden

Om erkend te worden moet de vereniging voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het reglement in bijlage. Feestcomités moeten voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het afzonderlijk reglement voor Feestcomités (eveneens in bijlage).

Logo

In het kader van de huisstijl van Stad Brugge, moeten Brugse verenigingen die op de één of andere manier door Stad Brugge gesubsidieerd worden (werkingssubsidie, projectsubsidie of subsidie voor jubileum), een nieuw logo van Stad Brugge gebruiken in de communicatie van de vereniging. Het nieuwe logo kan je downloaden in pdf of jpg.

Procedure

  1. Aanvraagformulier invullen (kan ook online via de knop 'online aanvragen').
  2. Vereiste documenten bijvoegen (zie reglement of zoals aangegeven in het online formulier).
  3. Vraag de subsidie online aan of verstuur die naar cultuurcoach@brugge.be of op papier opsturen naar College van Burgemeester en Schepenen - Burg 12 – 8000 Brugge.

Contactinformatie