Subsidie culturele verenigingen

Culturele vereniging kunnen een erkenning en subsidiëring aanvragen. Je kan de erkenning en subsidie gelijktijdig aanvragen. Het gaat om sociaal-culturele verenigingen, hafabra (harmonieën, fanfares en brassbands), amateurtoneelverenigingen, verenigingen met een contract en feestcomités. 

Hoe vraag je het aan?

 1. Vul het online aanvraagformulier in.

  Subsidie toneelvereniging
  Subsidie hafabra (toekennen basissubsidie)
  Subsidie erkend feestcomité
  Subsidie activiteit(en) vereniging met contract

 2. Zorg voor de vereiste bijlages.

  Bekijk het stedelijk reglement voor aanvraag van erkenning en subsidiëring van Brugse culturele verenigingen.

 3. Mail je aanvraag naar cultuurbeleid@brugge.be.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het subsidiebedrag hangt af van het soort, de omvang en de uitstraling van de culturele vereniging.

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

De vereniging moet door Stad Brugge erkend zijn als culturele vereniging.

Logo

Brugse verenigingen die door Stad Brugge gesubsidieerd worden (werkingssubsidie, projectsubsidie of subsidie voor jubileum) moeten in hun communicatie het logo van Stad Brugge gebruiken.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten