Circulaire Hub Brugge

 

foto website circular hub brugge

esf logo

Projectleider
Stad Brugge

Projectpartners
Brug-IT, Mowi Belgium, SOBO@werk, Kringloopcentrum Leefbaar Wonen

Budget
Totaal projectbudget 175.000euro
Subsidies: ESF 70.000euro (40%), Vlaanderen Circulair 70.000euro (40%)

Periode
1/01/2021 - 31/12/2022

Doelstellingen
Binnen de ESF project oproep circulair werk(t) wil men circulair en sociaal ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven. De verschillende partijen worden opgeroepen om zich te verenigen in een (al dan niet fysieke) circulaire hub. Deze hubs zetten in op netwerken waar stakeholders elkaar treffen en concrete samenwerking aftoetsen.

Een speerpunt van de dienst werk en ondernemen is het ondernemen aantrekkelijker maken in Brugge en de Brugse regio, met focus op jobcreatie en innovatie.  Ook engageert de stad Brugge zich om extra steun te geven aan ondernemers die behoren tot de speerpuntsectoren: haven, zorg, creatieve sector (waaronder ICT), mechatronica en gastronomie.  

In dit project zal samengewerkt worden aan de transitie van een lineaire traditionele naar een circulaire participatieve economie in de Brugse regio met maximaal respect voor grondstoffen en talenten. 

De Circular Hub Brugge wil met de stad Brugge als facilitator, sociaal-geëngageerde ondernemers als motor en een sterk netwerk aan betrokken stakeholders als aandrijver dé partner zijn in de Brugse regio voor een inclusieve circular minimum waste economie. Circular Hub Brugge connecteert mensen, ideeën en kennis en creëert een gedeelde sociaal-circulaire mindset. De Hub gaat voor een activerende aanpak, waarbij sociale en reguliere economie samen werken aan sociaal inclusieve én circulaire modellen, processen, producten en diensten waarbij reduce, re-use en recycle centraal staan. Dankzij doorgedreven netwerking en samenwerking wordt optimaal gestreefd naar gesloten kringlopen waarbij afval wordt omgezet in grondstoffen voor nieuwe producten of diensten en waarmee ook sociale impact wordt gerealiseerd.

De Brugse HUB zal een lead nemen in het verbinden van de diverse partijen (overheden, ondernemers, verenigingen, kennisinstellingen en burgers) zowel op niveau van ketens en sectoren, maar ook over de sectoren heen. In fase 1 en 2 ligt de focus op de sectoren ICT  en Gastronomy & Food

Tijdens het subsidieproject zal de HUB vooral netwerkplatform zijn, dus niet fysiek, maar het is tevens de ambitie om ook een fysieke HUB te ontwikkelen.

Meer informatie over ESF

 

Contactinformatie