Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Brugge

 • Het GRS Brugge is een beleidsplan waarin de stad Brugge aangeeft in welke richting men de ruimtelijke ontwikkeling van de stad wil zien evolueren.
 • Het stadsbestuur gaf in 1976 als eerste gemeente in België de opdracht tot het opmaken van een structuurplan voor de binnenstad.
 • Dat Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge werd sindsdien opgemaakt voor de ganse stad en op 25 april 2006 door de Gemeenteraad definitief vastgelegd en op 3 augustus 2006 door de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen goedgekeurd.

Langetermijnvisie

Het structuurplan is een beleidsdocument dat bepaalt hoe de stad zich in de toekomst voor de diverse beleidsdomeinen zal ontwikkelen.

In dit document worden na analyse, plaatsen aangeduid waar

 • nieuwe woningen kunnen gebouwd worden
 • bedrijventerreinen zich kunnen ontwikkelen
 • ruimte voorzien wordt voor sport en ontspanning
 • waar landbouwgrond (verder) in gebruik blijft
 • het natuurlijk landschap behouden, beschermd of zelfs uitgebreid kan worden
 • bijkomende infrastructuur wenselijk is

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan: drie delen

 • informatief gedeelte: onderzoekt het ruimtegebruik voor o.m. wonen, werken, landbouw en natuur, toerisme, en recreatie. Daarbij wordt ingegaan op knelpunten en mogelijkheden, eventuele behoeften voor de toekomst, evoluties of uitdagingen.
 • richtinggevend gedeelte: omvat de krijtlijnen voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling, gebaseerd op inzichten uit het informatief gedeelte
 • bindend gedeelte: hierin staan acties en maatregelen die op het terrein kunnen gerealiseerd worden.

Op het grondgebied van de gemeente Brugge zijn nog twee ruimtelijke structuurplannen van toepassing:

 • Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van West-Vlaanderen
 • Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, opgemaakt door het Vlaams Gewest.

Voor de behandeling van dossiers en opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen werd het grondgebied van Brugge in 4 sectoren opgedeeld:            

 • Sector Noord voor Zeebrugge, Lissewege (uitgezonderd dorpskom), Zwankendamme, Dudzele, Sint-Pieters, Sint-Jozef en Koolkerke.
 • Sector Oost voor Sint-Kruis en Assebroek
 • Sector West voor Sint-Andries en Sint-Michiels
 • Setor Unesco voor Centrum Brugge, Christus-Koning en Lissewege-dorpskom.

Bespreking van een project of een oriënterend gesprek met een medewerker van de 4 sectoren kan enkel na afspraak.