Graffitiverwijdering

Slachtoffers van graffitivandalen kunnen de graffiti gratis en professioneel laten verwijderen door het graffitiverwijderingsteam van Stad Brugge.

Persoon die graffiti verwijderd op een gevel

Voorwaarden

  • Je bent slachtoffer (zowel particulier als verenigingen/vennootschap) van illegale graffiti.
  • De graffiti bevindt zich op Brugs grondgebied.
  • Je bent bereid een verklaring te ondertekenen die de Stad Brugge ontslaat schadevergoeding te betalen wegens eventuele schade aan het bekladde oppervlak veroorzaakt door de verwijdering.

Procedure

  1. Maak een registratie in het meldpunt of neem contact op met dienst Openbaar Domein.
  2. Het graffitiverwijderingsteam komt zo snel mogelijk ter plaatse (vaak binnen de week) om de graffiti te verwijderen.
  3. Vooraleer ze met de verwijdering beginnen, onderteken je een verklaring en fotografeert het verwijderingsteam de graffiti.
  4. De Stad maakt de foto's, samen met de gegevens (locatie, aantal m² …) over aan de politie.

 

Bedrag

Gratis.

 

Contactinformatie