Wat als er gebreken zijn aan je huurwoning?

 1. Informeer je over je rechten en plichten.
  In deze Vlaamse brochure lees je meer over wat kan/mag/moet bij herstellingen aan een huurwoningen.
  Je kan ook bij de huurdersbond terecht voor informatie over de woninghuurwet of indien je huurproblemen hebt.
     Huurdersbond West-Vlaanderen,
     Blankenbergse Steenweg 155, 8000 Brugge,
     t. 050 33 77 15
     e-mail info@huurdersbondwestvlaanderen.be.
 2. Breng de verhuurder op de hoogte over de gebreken aan de huurwoning.
  Dit doe je met een aangetekende brief.
 3. Bracht je de verhuurder op de hoogte van de gebreken aan de woning, en gaf je deze de kans hierop te reageren maar leidt dit niet tot een oplossing?
  Meld de gebreken dan aan de stedelijke dienst Inspectie en Handhaving Wonen via handhaving.wonen@brugge.be.

Wat als je huurwoning ongeschikt verklaard werd

 • Wanneer een woning ongeschikt verklaard wordt móet de bewoner de woning niet verlaten. Deze kan met het besluit wel naar de vrederechter gaan om een vermindering en/of terugbetaling van de huurprijs vragen, of het huurcontract te ontbinden.
 • Indien de woning in het technisch verslag minstens 2 gebreken heeft van categorie II of III, kan de bewoner recht hebben op een huursubsidie bij verhuis naar een conforme woning.
  Het Woonloket OCMW (050 47 55 17) geeft ondersteuning bij de aanvraag van de huursubsidie. Deze kan de huurprijs van de woning waarheen de bewoner verhuist aanzienlijk verlichten.
 • Indien de woning in het technisch verslag minstens 3 gebreken van categorie II of III hoofdrubrieken ‘Omhulsel’ of ‘Binnenstructuur’ heeft, kan de bewoner voorrang krijgen bij het toekennen van een sociale woning
  Dit gaat concreet om ernstige stabiliteitsproblemen en/of ernstige vochtschade aan dak, buitenmuren, dragende binnenmuren, en/of draagvloeren. 
  Wanneer een woning ongeschikt verklaard wordt laat het stadsbestuur dit per brief weten aan de bewoners. In deze brief staat of de bewoners voorrang kunnen krijgen bij het toekennen van een sociale woning. 
  Als je wil weten of je in aanmerking komt voor een sociale woning kan je ook steeds contact opnemen met  het Woonloket OCMW (050 47 55 17).

Wat als je huurwoning onbewoonbaar verklaard werd

 • Bij een uiteindelijke onbewoonbaarheid kan de bewoner recht hebben op de een huursubsidie bij verhuis naar een conforme woning.
  Het Woonloket OCMW (050 47 55 17) geeft ondersteuning bij de aanvraag van de huursubsidie. Deze kan de huurprijs van de woning waarheen de bewoner verhuist aanzienlijk verlichten.
 • Indien de woning in het technisch verslag minstens 3 gebreken van categorie II of III hoofdrubrieken ‘Omhulsel’ of ‘Binnenstructuur’ heeft, kan de bewoner voorrang krijgen bij het toekennen van een sociale woning.
  Wanneer een woning onbewoonbaar verklaard wordt laat het stadsbestuur dit per brief weten aan de bewoners. In deze brief staat of de bewoners voorrang kunnen krijgen bij het toekennen van een sociale woning. 
  Als je wil weten of je in aanmerking komt voor een sociale woning, dan neem je contact op met  het Woonloket OCMW (050 47 55 17).

Contactinformatie