Studentenhuisvesting realiseren

Studentenhuisvesting bestaat in Brugge uit studentenkamers en studentenstudio's.

Beide vormen mogen enkel bewoond worden door personen die ingeschreven zijn bij een instelling van hoger onderwijs, en als hoofdbezigheid daar lessen volgen, of schoolverlaters van het hoger onderwijs die de wachtperiode doorlopen in toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en latere wijzigingen.

Studentenstudio’s verschillen door hun mate van uitrusting van studentenkamers. Waar studentenstudio’s beschikken over een eigen kookuitrusting, eigen toilet, én eigen douche of bad, missen studentenkamers minstens één van deze functies en wordt deze dan gemeenschappelijk voorzien.

Studentenkamers

Studentenkamers moeten in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige wetgeving, en de Politieverordening op de inrichtingen bestemd voor de verhuring van kamers dd. 23 december 2015.

Studentenstudio's

Studentenstudio's moeten in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige wetgeving, en de Vlaamse Codex Wonen (met bijhorende besluiten).

 

Wanneer je studentenhuisvesting wil realiseren ga je na of dit op de gewenste locatie stedenbouwkundig mogelijk is. Hiervoor kan je stedenbouwkundige informatie inwinnen bij de dienst omgevingsvergunningen. Er is altijd een omgevingsvergunning nodig om studentenhuisvesting te realiseren. 

Je informeert bij de dienst Wonen naar de kwaliteitseisen die van toepassing zijn op studentenkamers of -studio's. Neem contact op met studentenhuisvesting@brugge.be of maak een afspraak in de Oostmeers 17, 8000 Brugge.  

Je vindt alle informatie over het realiseren en uitbaten van studentenhuisvesting op de pagina over de vergunning voor het verhuren van studenten(kamers)

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media