Overtredingen: wat als u de regelgeving niet naleeft?

 


Milieu

Klachten over milieuhinder kan je melden via handhaving.milieu@brugge.be

Milieuhinder omvat verschillende vormen zoals  

 • Geluid en geur
 • Rook- en stof
 • Licht
 • Opslag van afval
 • Asbest
 • Water- en bodem
 • Stralingen

De lokale toezichthouders zijn bevoegd voor de handhaving van de milieureglementering.

Heb je vragen over de omgevingsvergunning van een bedrijf, neem dan contact op via handhaving.milieu@brugge.be

 

Ruimtelijke Ordening

Wat is een bouwmisdrijf of een vermoedelijke bouwovertreding?

Dit kan o.a. betrekking hebben op werken of stedenbouwkundige handelingen uitgevoerd in strijd met:

 • een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
 • een ruimtelijk uitvoeringsplan of een plan van aanleg
 • een stedenbouwkundige verordening, zoals:
  • de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen,  verkavelen en op de beplantingen
  • de gemeentelijke verordening op reclames, opschriften, uithangborden en andere publiciteitsmiddelen

Of om werken die vergunningsplichtig zijn maar waarvoor geen vergunning voor werd aangevraagd.

Klachten betreffende vermoedelijke bouwovertredingen kan u melden via handhaving.ruimte@brugge.be

 

Woningkwaliteit & openbare veiligheid

Klachten betreffende verhuurde woningen met ernstige kwaliteitsproblemen of problemen omtrent de veiligheid, gezondheid, rust van de bewoners van het grondgebied van de Stad Brugge kan u melden via handhaving.wonen@brugge.be

 

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Het Team inspectie & handhaving zal uw klacht nader onderzoeken en, indien nodig, zal een controle ter plaatse uitvoeren.

Opgelet!

 • Anonieme klachten worden niet behandeld. Uw contactgegevens zullen echter niet meegedeeld worden aan de overtreder.
 • Het voorwerp van de mogelijke overtreding dient voldoende omschreven te zijn (zoals onder andere het correcte adres en een korte omschrijving van de feiten), eventueel met enkele foto’s ter verduidelijking.
 • Burengeschillen worden niet behandeld. Voor burgerlijke zaken zoals schade, betwisting eigendomsrechten, erfdienstbaarheden, huurgeschillen en dergelijke, verwijzen wij u door naar de burgerlijke rechtbank. Wij raden u echter aan om eerst in overleg te gaan met uw buur om zo tot een oplossing te kunnen komen.