Je kan bij Stad Brugge melding maken bij een vermoeden van overtredingen.
Er bestaat een onderscheid tussen milieuklachten en klachten over ruimtelijke ordening.
Kies jouw thema.


Milieu

Milieuhinder omvat verschillende vormen zoals:

 • Geluid en geur
 • Rook- en stof
 • Licht
 • Opslag van afval
 • Asbest
 • Water- en bodem
 • Stralingen

De lokale toezichthouders zijn bevoegd voor de handhaving van de milieureglementering. Meld klachten of stel je vragen over milieuhinder via handhaving.milieu@brugge.be of 050 72 70 25.

Ruimtelijke Ordening

Deze overtredingen zijn gelinkt aan werken of stedenbouwkundige handelingen die uitgevoerd worden in strijd met:

 • het niet in bezit zijn van de nodige vergunningen;
 • een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden;
 • een ruimtelijk uitvoeringsplan of een plan van aanleg;
 • een stedenbouwkundige verordening, zoals:
  • de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen,  verkavelen en op de beplantingen;
  • de gemeentelijke verordening op reclames, opschriften, uithangborden en andere publiciteitsmiddelen.

Meld klachten betreffende vermoedelijke bouwovertredingen via handhaving.ruimte@brugge.be of 050 32 44 61.

Hoe wordt jouw klacht behandeld?

Het Team inspectie & handhaving onderzoekt je klacht en voert indien nodig een controle ter plaatse uit.

Belangrijke info

 • Jouw contactgegevens worden niet meegedeeld aan de overtreder.
 • Anonieme klachten behandelen we niet.
 • Burengeschillen worden niet behandeld.
 • Het voorwerp van de mogelijke overtreding dient voldoende omschreven te zijn (zoals onder andere het correcte adres en een korte omschrijving van de feiten), eventueel met enkele foto’s ter verduidelijking.
 • Voor burgerlijke zaken zoals schade, betwisting eigendomsrechten, erfdienstbaarheden, huurgeschillen ... verwijzen we je door naar de burgerlijke rechtbank. Wij raden je aan om eerst in overleg te gaan met uw buur om zo tot een oplossing te kunnen komen.

Contactinformatie