Ik wil een boom

Zie je graag meer groen in jouw straat? Weet je een plaats waar er een boom kan geplant worden of wil je een boom in je voortuin? 

Als bewoner kun je een suggestie doen om een boom in je buurt te laten aanplanten of een aanvraag doen om een boom in je eigen voortuin te laten aanplanten.

Hoe vraag je het aan?

 1. Dien je aanvraag in van het online formulier.

 2. Je aanvraag wordt verwerkt.

 3. Bij goedkeuring wordt je aanvraag toegevoegd aan de lijst van aan te planten bomen.

 4. De boom wordt het eerstvolgend plantseizoen geplant.

Hoeveel kost het?

Gratis

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

 • Niet iedere locatie is even geschikt om een boom aan te planten. Volgende zaken kunnen het aanplanten van een boom bemoeilijken of de boomsoortkeuze beïnvloeden:
  • aanwezigheid van nutsleidingen, zowel bovengronds als ondergrond;
  • aanwezigheid van openbare verlichting;
  • beperkte beschikbare ruimte, zowel ondergronds als bovengronds.
 • Om een boom in je voortuin te laten aanplanten gelden volgende voorwaarden.
  • Je voortuin is vlot bereikbaar, met een vrij doorgang van minstens 1,5 m.
  • De boom moet op de wettelijke plantafstand van minstens 2 meter van de perceelsgrens staan.
  • De boom mag de openbare verlichting niet hinderen.
  • De boom moet zichtbaar zijn vanaf de straat.
  • De boom moet minstens 7 jaar blijven staan.
  • De nazorg is ten laste van de aanvrager: water geven, boomband controleren, (op)snoeien.

Bomen groeien niet alleen in de hoogte maar ook in de breedte. Kies daarom een standplaats waar de boom vrij kan uitgroeien en geen hinder veroorzaakt voor de omwonenden en de gebruikers van de openbare weg.

De beslissing welke boom het wordt valt pas tijdens of na het plaatsbezoek.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten