Dieren en armoede

Een huisdier biedt voor veel mensen troost en houvast. Zeker voor mensen die in eenzaamheid leven. Het hebben van een huisdier mag zich echter niet beperken tot zij die het zich financieel kunnen veroorloven. Er bestaan verschillende initiatieven waardoor ook mensen met een bescheiden inkomen een dier in huis kunnen halen en kunnen verzorgen.

Dierenvoedselbank

OCMW-cliënten van de dienst Budget- en Schuldhulpverlening en klanten van de sociale kruidenier ‘De KABA’ kunnen, na doorverwijzing van de dienst, gebruikmaken van de dierenvoedselbank.

Er is ook aan dakloze mensen gedacht. Dakloze personen in nachtopvang bij ‘t Sas, krijgen via vzw Beestjes in Nesten diereneten in kleine containers mee, zodat ze dit kunnen opbergen in een locker.

Sociale oppas- en uitlaatdienst

De vzw Beestjes in Nesten bouwde met de steun van Stad Brugge en OCMW Brugge een sociale oppasdienst en uitlaatdienst uit. Deze dienst is er voor personen die op dat moment in een moeilijke financiële situatie zitten en door ziekte, ziekenhuisopname of tijdelijke opvang in crisissituatie geen oplossing vinden voor hun huisdier.  

De oppasdienst en uitlaatdienst is net zoals de dierenvoedselbank niet volledig gratis. Het is de bedoeling dat baasjes hun verantwoordelijkheid blijven nemen voor hun dier. De tarieven zijn aangepast aan de doelgroep (cliënten schuldbemiddeling, OCMW, CAW, sociale kruidenier, zorgbehoevenden) en komen ongeveer neer op € 1 per uur dat de vrijwilliger wordt ingezet. Meer info over de sociale oppas- en uitlaatdienst.

Sterilisatieproject voor huiskatten van Brugse inwoners met een beperkt inkomen

Ben je een inwoner van Brugge, heb je een beperkt inkomen en laat je je huiskat(ten) identificeren (chippen), registreren en steriliseren/castreren, dan kun je hiervoor van de Stad een financiële tussenkomst krijgen. Met 'beperkt inkomen' bedoelen we mensen met een leefloon, mensen in schuldbemiddeling of mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidsredenen.

De vereniging Beestjes in Nesten vzw staat in voor de behandeling, toekenning en uitbetaling.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media