Gladheid bestrijden

Bekijk wat je zelf kunt doen bij sneeuw en ijs om de veiligheid in de straat te verhogen.

Gladheidsbestrijding op voetpaden

Eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn in Brugge verplicht om het voetpad en de greppel gelegen vóór de panden of percelen net te houden en op te kuisen. En ervoor te zorgen dat de rioolroosters of slikputjes vrij blijven.

Rondom kerken, scholen en openbare gebouwen valt deze plicht ten laste van de eigenaars of de besturen die er het beheer over hebben. Ook in geval van sneeuwval en ijzelvorming geldt deze verplichting.

Wie deze verplichting niet nakomt, riskeert een gemeentelijke administratieve geldboete.

Zo kan je gladheid bestrijden 

 • Als het heeft gesneeuwd, ruim dan eerst de sneeuw over een breedte van één tot anderhalve meter met een sneeuwschop, een harde borstel of trekker vooraleer te bestrooien. Zomaar zout strooien, heeft weinig of geen effect als het zout niet vermengd raakt met de sneeuw.
 • Wacht niet te lang met verwijderen: aangestampte sneeuw is moeilijker te verwijderen dan verse.
 • Maak hoopjes sneeuw op de boordsteen van uw stoep, maar beter niet aan opritten, zebrapaden of bushaltes.
 • Veeg de sneeuw ook niet op fietspad of rijbaan.
 • Zorg dat voetgangers goed kunnen passeren, maar let er ook op dat de rioolputjes vrij blijven.
 • Bestrooi de zone die je ijsvrij wilt maken met zout. Zand of grind gebruik je beter niet, ze bevuilen het trottoir en zorgen voor verstoppingen van de rioolkolken.
 • Het zout dat je als strooizout in de winkel koopt, heeft dezelfde werking als je keukenzout, maar is niet geschikt voor consumptie.
 • Vermijd dat het zout in groenzones en onverharde zones terechtkomt: planten en bomen houden niet van zout.
 • Gebruik niet teveel strooizout, zout blijft hoe dan ook een schadelijk product waarvan we het gebruik best beperken tot het hoogst noodzakelijke.
 • Geef het zout ook de tijd om in te werken en het ijs te doen smelten.

Help, ik kan mijn stoep niet zelf reinigen

Ben je niet goed te been en kun je zelf geen sneeuw ruimen? Vraag dan hulp aan je buren, familie, vrienden of poetshulp.

Wie ouder is dan 75 jaar, zelf niet in staat is om zijn voetpad sneeuw- en ijsvrij te houden én geen beroep kan doen op iemand anders hiervoor, mag telefonisch contact opnemen met de stedelijke Preventiedienst op 050 44 80 66

Gladheidsbestrijding op openbare wegen

De gladheidsbestrijding op openbare wegen, pleinen en fietspaden valt ten laste van de wegbeheerders.

Zo staan in Brugge 24 op 24 uur ploegen paraat van de stad Brugge, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de provincie West-Vlaanderen, M.B.Z. … om de gladheid te bestrijden op gemeentewegen, gewestwegen, provinciewegen, in havengebied …

Het strooiplan

De gladheidsbestrijding gebeurt er volgens vooraf opgestelde plannen. Jammer genoeg is het onmogelijk om elke vierkante meter verharding op te nemen in het strooiplan.

Het is niet alleen praktisch gezien onmogelijk om dit uit te voeren, ook om het milieu te sparen, moet een gezond evenwicht worden gevonden tussen waar wel en niet wordt gestrooid.

Het strooiplan is dan ook zo opgevat dat volgende wegen in het algemeen strooiplan zijn
opgenomen:

 • belangrijke invalswegen en ring
 • belangrijke verbindingswegen
 • trajecten van vervoersmaatschappij De Lijn
 • omgevingen van scholen, zorgcentra, ziekenhuizen en brandweer

Minder drukke rijbanen en woonwijken

De rijbaan van minder drukke wegen en woonwijken worden niet opgenomen in het algemeen strooiplan. Enkel in periodes van langdurig aanhoudende gladheid kan worden beslist om ook deze wegen aan te pakken voor zover de andere wegen er goed bij liggen én de zoutvoorraden voldoende zijn. Deze wegen zijn opgenomen in strooirondes D die op het overzichtsplan voor bestrooiing wegen terug te vinden zijn, maar kunnen, wanneer de omstandigheden dit toelaten, nog verder worden uitgebreid.
Let wel : de dooiresultaten zijn er soms ondermaats doordat bvb. sneeuw niet vermengd geraakt met het dooizout door het weinige verkeer in deze straten.

Overzichtsplan

Op het overzichtsplan kun je dus nagaan wat voor jou tijdens barre winterse omstandigheden de meest veilige weg is om je van punt A naar B te verplaatsen en eventueel jouw gebruikelijke reisweg hieraan aan te passen.
Er dient hierbij te worden vermeld dat het hier om een algemeen indicatief plan gaat waarop geen details met betrekking tot de uitvoering van de strooirondes werden vermeld. 

Overzichtsplan fiets of bromfiets

Ook voor de aparte fietspaden is een overzichtsplan beschikbaar welke worden bestrooid tijdens de winter.

Het sneeuw- en ijsvrij houden van fietspaden is niet altijd even gemakkelijk.In tegenstelling tot de rijbaan, zorgen de dunne fietsbanden niet voor voldoende vermenging van het gestrooide zout met de sneeuw. Daarom wordt op fietspaden zo veel mogelijk geruimd vooraleer te bestrooien.

Vaak worden de strooiploegen geconfronteerd met veel hindernissen zoals vaste paaltjes, te dicht geparkeerde voertuigen, oneffenheden in fietspaden … waardoor het ruimen niet altijd perfect kan gebeuren en waardoor de beoogde resultaten niet altijd overal worden bereikt.

Hou daarom altijd rekening met de staat van het wegdek en weet dat fietsers altijd gebruik mogen maken van de rijbaan indien het fietspad er niet of onvoldoende berijdbaar bij ligt. 

Wist je dat …

 • Stad Brugge schakelt enkel en alleen voor het prioritair bestrooien van de stadswegen en hun fietspaden 11 ploegen in die 24 op 24 uur kunnen worden opgeroepen om strooiwerken uit te voeren.
 • Bij de uitvoering van een prioritaire algemene strooibeurt door de stadsdiensten meer dan 220 km rijbaan en meer dan 90 km fietspaden worden bestrooid.
 • Bij sneeuwval de fietspaden altijd eerst worden geruimd vooraleer deze worden bestrooid.
 • Naast de prioritaire strooirondes zijn er ook heel wat pleintjes, wandelpaden en bushaltes tijdens de dagperiode die worden bestrooid door verschillende stadsdiensten.
 • Voor de uitvoering van het winterplan gestart wordt met 350 ton zout in voorraad en er bij de leverancier nog eens 1.500 ton zout gereserveerd is voor Stad Brugge.

Meldingen, vragen en klachten

Voor meldingen van gladheid, vragen en klachten kun je terecht bij:

 • Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge, 050 44 8000
 • Buiten de openingsuren kun je contact opnemen met de politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge, 101

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media