Wat te doen bij geluidshinder

Geluidshinder kan verschillende bronnen hebben. Op deze pagina informeren we je over iedere vorm van geluidshinder en waar je terecht kunt met vragen of klachten.

Geluidshinder door elektronisch versterkte muziek

Het kan zijn dat er bij geluidshinder door elektronisch versterkte muziek een goedkeuring kan zijn.
We maken een verschil tussen een muziekmelding en een geluidsafwijking.

De muziekmelding

Bij kleinere evenementen binnen of buiten, met een geluidsniveau lager of gelijk aan 85 dB (A) (LAeq, 15 min) moeten organisatoren een muziekmelding aanvragen bij de stad.

De geluidsafwijking

Voor evenementen (festivals, optredens, …) met geluidsniveaus hoger dan 85 dB (A) (LAeq, 15 min), waarbij er duidelijke geluidshinder kan zijn, is een specifieke toelating van het stadsbestuur nodig. Organisatoren moeten de geluidsafwijking aanvragen.

Sommige uitbaters van café’s, danszalen … kregen via hun omgevingsvergunning toestemming om elektronisch versterkte muziek af te spelen tot een bepaald geluidsniveau . Bij te luide elektronisch versterkte muziek contacteer je best de politie.

Geluidshinder door uitzonderlijke werken ’s nachts

Het gaat hier over geluidshinder door werken vanaf 22.00 uur ’s avonds tot 7.00 uur ’s morgen en op feest- en zondagen. Werken die geluidshinder voor de omgeving kunnen veroorzaken moeten een goedkeuring krijgen van de burgemeester.

Goed om te weten

  • Het gebruik van grasmaaiers aangedreven door een motor is verboden tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s morgen. Op zon- en feestdagen is dit verboden vóór 9.00 uur ’s morgens.
  • Je kan geen vogelschrikkanon gebruiken of vuurwerk afsteken zonder de schriftelijke toestemming van de burgemeester. Deze voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is niet vereist in de nacht van 31 december op 1 januari, tussen 23.00 uur en 2.00 uur, voor het afsteken van feestvuurwerk door en bestemd voor particulieren.
  • Wil je rekening houden met de dieren? Kies dan een milieu- en diervriendelijk alternatief in de plaats van vuurwerk of kies voor geluidsarm vuurwerk om de dieren geen schrik aan te jagen.

Geluidshinder door wegverkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer probeert op verschillende manieren geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer te verminderen. Meld problemen bij het Meldpunt Wegen.

Burenlawaai

Bij burenlawaai kan je best eerst proberen om zelf de dialoog aan te gaan, want misschien is men zich niet bewust van de geluidshinder. Helpt dit niet, dan kan je je wijkagent contacteren.

Is er buitenproportionele hinder door nachtlawaai? Contacteer dan de politie.

Geluidshinder veroorzaakt door bedrijven

Voor klachten van geluidshinder veroorzaakt door bedrijven, kan je contact opnemen met Inspectie & Handhaving (milieu) van Stad Brugge. 

Meld klachten via het meldpunt of stel je vragen via handhaving.milieu@brugge.be of bel 050 72 70 25.

Politieverordening

Lees meer info na in de politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem.

Geluidskaarten en geluidsactieplannen

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media