Loopparcours Vesten

twee lopers met hond op de vesten

De Brugse vesten zijn uitermate geschikt als loopparcours. Het traject rondom de historische binnenstad is 8,6 kilometer lang, is grotendeels verlicht en heeft voor 75% een ondergrond in dolomiet. Op het parcours zijn door de Stad afstandsaanduidingen aangebracht iedere vijfhonderd meter. De aanduidingen laten toe om het traject zowel in wijzerzin als tegenwijzerzin te lopen en uiteraard het aantal voltooide kilometers bij te houden.

Het nulpunt ligt in het Graaf Visartpark. Op vier plaatsen (Graaf Visartpark, Station, Kruispoort en Komvest) zijn grotere infoborden aangebracht.

Bekijk het loopparcours vesten in pdf

Bekijk het loopparcours vesten in Garmin Connect

Op drie plaatsen langs de vesten vind je ook drinkfonteintjes: Sasplein, Minnewaterbrug en Graaf Visartpark.
Ook het Astridpark heeft een drinkfonteintje. Zie de kaart rechts.

#sportersbelevenmeer