Missie, visie & waarden

Onze missie, visie en waarden vormen het hart en het compas van onze organisatie. 


Een Missie omschrijft wie we zijn of waarvoor Stad Brugge staat als organisatie. Met andere woorden wat willen wij zijn voor onze klanten en medewerkers.

Missie stad Brugge: Brugge wil een partner zijn voor elke klant in wonen, werken en ontspannen.

De Visie is onze langetermijnplan, waar gaan we voor?

Visie Stad Brugge: Brugge is een stad op mensenmaat waar iedereen wil (aan) werken.

Waarden sturen ons denken en handelen. De waarden zijn vaste bouwstenen in onze
organisatie en bieden stevigheid.

Waarden Stad Brugge:

  • Respect
  • Kwaliteit
  • Vooruitstrevendheid/Innovativiteit
  • Verantwoordelijkheid/Betrokkenheid


Onze Missie, Visie en de vier Waarden werden op een creatieve en herkenbare manier uitgetekend.