Brede School

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren, waaronder één of meer scholen, die samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school. Het doel is om maximale ontwikkelingskansen te bieden voor alle kinderen en jongeren.

Doelstellingen

 • gebouwen zo goed mogelijk benutten: schooldomein openstellen voor andere partners
 • wisselwerking thuis-school-buurt bevorderen
 • ouderbetrokkenheid stimuleren
 • uitgebreider naschools aanbod uitwerken met zinvolle activiteiten en een lage drempel
 • het realiseren van een brede leer- en leefomgeving voor kinderen en jongeren
 • sociale cohesie en wijkverbetering nastreven
 • samenwerkingen tussen verschillende partners initiëren en verduurzamen
 • sociale vaardigheden van kinderen vergroten
 • leerprestaties van kinderen verbeteren

Historiek

In het schooljaar 2016-2017 startte een proefproject in drie basisscholen om het naschools aanbod uit te breiden en een brede leer- en leefomgeving te realiseren. Het gaat om activiteiten door diverse aanbieders zoals sportclubs, vzw’s, buurtbewoners, ondernemers, het Deeltijds Kunstonderwijs, …

In het schooljaar 2017-2018 werd het proefproject uitgebreid van drie naar zes scholen waarbij elke pilootschool (De Tandem uit Sint-Kruis, Sint-Lodewijks Spoorwegstraat uit Sint-Michiels en De Triangel uit Sint-Andries) in de buurt een partnerschool zocht uit een ander onderwijsnet. 

In het schooljaar 2018-2019 werd het project verder uitgebreid naar elf scholen. De focus lag op scholen in Brugge-Noord en Brugge-Centrum om ook daar naschoolse activiteiten aan te bieden in het kader van Brede School. Het accent wordt sindsdien nog meer gelegd op het samenwerken over de netten heen. 

De vijf tandems bestaan vandaag uit volgende scholen:

 • Vrije Basisschool Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat met als partnerschool Stedelijke Basisschool Rijselstraat, afdeling B, beiden gelegen in Sint-Michiels;
 • Stedelijke Basisschool De Triangel met als partner Vrije Basisschool Sint-Lodewijkscollege Doornstraat, beiden gelegen in Sint-Andries;
 • Freinetschool De Tandem met als partnerschool Vrije Basisschool Mozaïek, beiden gelegen in Sint-Kruis.
 • De tandem in Lissewege bestaande uit de Stedelijke Basisschool Ter Poorten en de Vrije Basisschool De Lisblomme.
 • De tandem in Brugge-Centrum bestaande uit de Basisschool GO! De Springplank en de Vrije Basisschool Het Palet.

De naschoolse activiteiten zijn toegankelijk voor de kinderen uit deze scholen, maar ook voor kinderen uit de buurt die ingeschreven zijn in een andere school.

Organiseer een activiteit of workshop

Ben je een sportieveling, creatieveling, ondernemer, buurtbewoner... en geïnteresseerd om een naschoolse activiteit of kortlopende workshop te organiseren in één van deze scholen? Neem dan contact op met de onderwijsdeskundige van de Stad.

Toekomst

In de toekomst is het de bedoeling dat er nog meer scholen betrokken worden en dat het concept brede school verruimd wordt en zich dus niet alleen beperkt tot naschoolse activiteiten. 

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media