Laden van elektrische en hybride voertuigen

Steeds meer voertuigen zijn uitgerust met een elektrische motor. In de energietransitie zijn elektrische wagens immers een must. De elektrische auto wordt het nieuwe normaal en daar bereidt ook Brugge zich op voor door onder andere het plaatsen van aangepaste laadinfrastructuur. 

Publieke laadpunten

In samenwerking met Fluvius, Interparking en de laadpaalexploitanten realiseerde Stad Brugge sinds 2017 al meer dan 200 publieke laadpunten in en rond Brugge. De publieke laadpunten kunnen zich zowel ondergronds als bovengronds bevinden.

De ondergrondse laadpunten staan bij elke parking afzonderlijk aangeduid op de website van Interparking.

Publieke snellaadpunten vind je op P&R parking Waggelwater, randparking Coiseaukaai, in de Torhoutse Steenweg, aan het BMCC en aan het station (kant Sint-Michiels). Deze snellaadpunten hebben als voordeel dat je je wagen veel sneller dan bij een gewoon laadpunt van stroom kan voorzien. Snelladen is wel duurder dan gewoon laden.

Naast de publieke laadpunten bestaan er ook semipublieke laadstations waar je als particulier, onder bepaalde voorwaarden, terecht kunt om stroom te laden.

Bekijk het overzicht van  alle publieke en semipublieke laadpunten in jouw buurt.

Bekijk informatie over het tarief dat je bij Allego betaalt, de grootste aanbieder in Brugge.

Publiek laadpunt aanvragen als particulier

Je kunt ook een publieke laadpaal aanvragen in de buurt van jouw woning als je voldoet aan bepaalde voorwaarden:

 • Je bezit een volledig elektrische wagen of je hebt er een besteld. Hybride wagens komen niet in aanmerking.
 • Je beschikt niet over een eigen garage of oprit.
 • Je woont op meer dan 250 meter van reeds bestaande (semi-)publieke laadpunten.

Sinds juli 2022 kun je een publieke laadpaal aanvragen via het digitaal loket van het Departement Mobiliteit en Openbare werken.

Subsidie voor ondernemingen die (semi)publieke laadpalen voor elektrische voertuigen plaatsen

Brugse ondernemingen kunnen een subsidie krijgen voor het plaatsen van semipublieke laadpalen op hun private terreinen. Een laadpaal is semipubliek wanneer deze zich niet op het openbaar domein bevindt, maar wel minstens 10 uur per etmaal ononderbroken en volledig opengesteld wordt voor het publiek.

De subsidie bedraagt € 500 per laadpaal. De aanvrager heeft recht op maximaal € 1.000 subsidie per kalenderjaar (voor twee laadpalen). De subsidie is niet cumuleerbaar met andere bijdragen, subsidies of premies voor laadpalen die worden toegekend door Stad Brugge.

Thuisladen met eigen stroom

Voor het thuis installeren van laadpunten is in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Voor laadpunten die bevestigd worden aan een gevel of op een dak:

 • Bij gebouwen met erfgoedwaarde (gebouwen gelegen in de Brugse binnenstad of Lisseweegse dorpskom en gebouwen die opgenomen zijn in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed) is er steeds een omgevingsvergunning nodig zodat de impact op de erfgoedwaarde tot een minimum beperkt kan blijven.
 • Bij de overige gebouwen is er enkel een omgevingsvergunning nodig wanneer het laadpunt zichtbaar is van op het openbaar domein.

Voor het installeren van laadpunten die niet op een gevel of een dak aangebracht worden (bijvoorbeeld een vrijstaande laadpaal op de eigen oprit) is géén vergunning nodig als aan deze voorwaarden voldaan is:

 • De laadpaal wordt geplaatst op het terrein dat hoort bij een vergund gebouw.
 • Bij een woning mag de laadpaal niet verder dan 30 m van de woning geplaatst worden.

Hangt de wallbox geheel of gedeeltelijk boven publiek domein? Dan wordt ze standaard niet vergund.

Twijfel je of er in jouw situatie een omgevingsvergunning nodig is, bezorg dan enkele foto’s, een voorbeeld van de gewenste installatie en een plannetje of foto met aanduiding van de gewenste inplanting van de installatie.

Laden over de stoep

Stad Brugge verleent eigenaars van elektrische of hybride wagens zonder oprit of garage tijdelijk toestemming om hun wagen op te laden op het openbaar domein met eigen stroom. Wanneer Brugge voldoet aan de Vlaamse norm aan publieke laadpalen, zal het laden over de stoep niet meer toegelaten worden.

Het laden vanuit de eigen woning, waarbij een kabel over het voetpad gelegd wordt, doe je steeds voor eigen rekening en op eigen risico. Dit betekent dat je als eigenaar aansprakelijk bent voor alle schade aan derden die daaruit zou kunnen ontstaan. Belangrijke voorwaarde is bovendien het plaatsen van een degelijke en voldoende zware laadmat over de kabel en het naleven van volgende richtlijnen:

 • er wordt een laadpunt geïnstalleerd op eigen terrein (lees hierboven meer over de vergunningsplicht);
 • het laden kan niet plaatsvinden op locaties waar laden en lossen of parkeren verboden is;
 • tijdens het laden dient rekening gehouden te worden met de buren;
 • de elektrische kabel moet in goede staat zijn;
 • de openbare parkeerplaats kan niet geclaimd worden;
 • de openbare parkeerplaats moet direct grenzen aan het trottoir aan de kant van de woning. De kabel mag niet over de rijbaan gelegd worden;
 • de kabel mag maximaal tien meter over het trottoir liggen. Dit is de afstand vanaf de grens van het eigen terrein tot aan de wagen;
 • de kabel wordt voor zover mogelijk langs het trottoir gelegd;
 • de kabel dient afgedekt te worden met een degelijke kabelmat zodat andere gebruikers van het trottoir geen hinder van de kabel ondervinden en er niet over kunnen struikelen; de kabelmat moet zo zwaar zijn dat hij niet door de minste windstoot wegwaait of opkrult;
 • na het laden worden de kabel en de kabelmat onmiddellijk verwijderd.

Reglementering parkeren op laadplaatsen

Om tegemoet te komen aan het groeiend aantal elektrische en hybride wagens zullen er steeds meer publieke laadpalen bijkomen. En dat is een goede evolutie. Maar hoe zit dat nu eigenlijk met parkeerplaatsen voorzien van een laadpaal? Wie mag parkeren op zo’n laadplaats? We zetten graag de regels hieromtrent voor je op een rijtje, maar onthoud vooral de laatste.

Volgens de Wegcode moet een parkeerplaats die voorbehouden is voor elektrische voertuigen (bv. aan laadpalen) aangeduid zijn met een blauw verkeersbord met een witte P met daaronder een bord waarop het symbool van een stekker of een stekker met een specifiek voertuig is afgebeeld. In dit laatste geval gaat het om een parkeerplaats met oplaadpunt voor dit specifieke voertuig. Deze combinatie van borden geeft aan dat parkeren op die plaats is voorbehouden voor elektrische voertuigen. 

In de Brugse binnenstad hangt daar ook nog eens het blauwe onderbordje ‘betalend’ onder. De laadplaatsen in de binnenstad zijn dan ook voor iedereen betalend, ook voor houders van een geldige parkeervergunning. Dit doet de Stad om te vermijden dat een elektrisch voertuig er voor langere tijd geparkeerd zou staan waardoor andere e-rijders hun wagen niet kunnen opladen.

Voor een laadplaats in een blauwe zone zijn dezelfde parkeerbeperkingen geldig, nl. maximum 4 uur parkeren met een blauwe parkeerschijf. Wanneer je de laadplaats op een gemeenteplein wil gebruiken, (Sint-Michiels, Sint-Kruis, Gaston Roelantsplein), dan geldt deze regeling voor maximum 2 uur.

Hou er rekening mee dat ook tijdens het laden alle parkeerregels geldig zijn. Bij het niet naleven van de parkeerbeperkingen riskeer je een retributie, vastgesteld door de parkeerwachters in dienst van de Stad, van 40 euro per overtreding (cfr. het stedelijk retributiereglement op het parkeren).

Heb je geen elektrische wagen en je parkeert toch op een laadplaats, dan is er sprake van een inbreuk op de Wegcode en is dit strafrechtelijk vervolgbaar. Je kan op zo’n moment dus door de politie geverbaliseerd worden voor foutief parkeren.   

Een hoop regels dus, maar eigenlijk onthoud je best deze solidaire regel gebaseerd op gezond verstand: een laadplaats neem je in om een elektrische wagen op te laden en niet om er te parkeren.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media