Voordeeltarief in de binnenstad

Werk je in de binnenstad of volg je er les in het volwassenenonderwijs (CVO)? 
Dan kun je een speciaal parkeertarief aanvragen.

Hoe vraag je het aan?

 1. Vraag het werktarief online aan of maak een afspraak in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling.

 2. Voeg de nodige documenten online toe of breng ze mee naar je afspraak.

 3. De aanvraag wordt verwerkt.

 4. Via mail ontvang je een bevestiging dat je werktarief geactiveerd werd.

  Je moet de aanvraag jaarlijks hernieuwen.

Werkabonnement in de publieke parkings

Bij Interparking of Alfapark (Parking Langestraat) kan je een werkabonnement aanvragen.

Wat heb je nodig?

 • eID - identiteitskaart

 • Het bewijs van tewerkstelling in de binnenstad

  Download het tewerkstellingsattest onderaan de pagina. Laat dat attest volledig en correct invullen door de werkgever / zelfstandige, ook wanneer het een eigen zaak betreft.

  De zone moet aangeduid staan aan op het attest. Vermeld een recente datum op je attest. Op die manier toon je aan dat je nog steeds werkt in die bepaalde zone en het attest moet ondertekend zijn door de werkgever.

  De naam waarop het voertuig is ingeschreven dient exact overeen te komen met naam op het kentekenbewijs.

 • Kentekenbewijs van het voertuig

 • Attest firma- of leasewagen

  Enkel voor bedrijfs- of leasewagens.

  Is het voertuig ingeschreven op naam van iemand anders en gaat het niet om een firma- of leasewagen, voeg dan bij je aanvraag een attest toe waarop staat dat jij als aanvrager de enige bestuurder of hoofdbestuurder van de wagen bent.

 • Attest woonst

  Voeg een attest van woonst toe als het adres of naam op het kentekenbewijs afwijkt van de aanvrager. Download het attest van woonst.

Hoeveel bedraagt het werktarief?

De aanvraag is gratis.
Je betaalt € 3 per dag om je wagen bovengronds te parkeren van 9.00 uur tot 20.00 uur, elke dag van de week (dus van maandag tot en met zondag).

Waar kan je terecht?

Online aanvragen
Of

Kies een locatie

Klik op een van de knoppen hieronder.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Enkel geldig voor werknemers of zelfstandigen van wie de hoofdwerkplaats gelegen is in de binnenstad. 
 • Je kunt als aanvrager maximaal 1 nummerplaat registeren.
 • Het speciale tarief is alleen geldig in de binnenstad met uitzondering van de volgende poort- en hoofdwinkelstraten: Langestraat, Hoogstraat, Mallebergplaats, Philipstockstraat, Vlamingstraat, Gentpoortstraat, Katelijnestraat, Mariastraat, Sint-Jakobsstraat en Ezelstraat.
 • Flexi's, vrijwilligers, studentenjobs of stagiairs hebben geen recht op het werktarief.
 • Personen in dienstverband bij die organisaties die specifieke diensten verstrekken op basis van dienstencheques kunnen geen aanspraak maken op het werktarief.

Veelgestelde vragen

 • Je geeft je nummerplaat in op de parkeerautomaat.
 • Je kiest 'werktarief'.
 • Je betaalt 3 euro.
 • Je krijgt een papieren betalingsbewijs.

Je kunt het werktarief ook activeren via sms of via de app 4411. 

Je voordeeltarief is gekoppeld aan je nummerplaat. 4411 brengt automatisch het juiste tarief in rekening wanneer je een parkeersessie start. Je hoeft dus verder niks te doen. Het voordeeltarief wordt bij het beëindigen van de parkeersessie automatisch verrekend.

Je ontvangt een maandelijkse afrekening van je factuur. Voor mobiel parkeren via sms betaal je een transactiekost van minimaal € 0,30 (€ 0,15 per verzonden en ontvangen bericht), via de app is dit per sessie € 0,35.

Hoe vraag je het aan?

 1. Vraag het cursistentarief online aan of maak een afspraak in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling.

 2. Neem de nodige documenten mee ('Wat heb je nodig?').

 3. Hernieuw je aanvraag bij de start van een nieuwe module.

  Registreer hiervoor je nummerplaat.

Wat heb je nodig?

 • eID - identiteitskaart

 • Kentekenbewijs van het voertuig

 • Een bewijs van de instelling van het volwassenenonderwijs waar je les volgt, met de vermelding van het tijdstip en de duur van je cursus.

Hoeveel bedraagt het cursistentarief?

De aanvraag is gratis.
Het cursistentarief bedraagt € 5 per dag (van 9.00 tot 20.00 uur, elke dag van de week).

Het cursistentarief wordt bij de start van de sessie volledig aangerekend, los van hoe lang je werkelijk parkeert. De sessie loopt automatisch af om 20.00 uur diezelfde dag. 

Waar kan je terecht?

Online aanvragen
Of

Kies een locatie

Klik op een van de knoppen hieronder.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het tarief geldt alleen op de dagen waarop je les hebt.
 • Je kunt enkel van dit tarief genieten als je les volgt bij:
  • CVO Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen
  • CVO MIRAS - campus Brugge (vroeger CVO Sint-Godelieve)
  • Centrum voor basiseducatie
    

Veelgestelde vragen

Ja, dit kan.

Beschik je nu al over een cursistentarief, dan moet je je wel eerst opnieuw registeren. 
Dit kan in de Parkeerwinkel of online. Je abonnement is daarna gekoppeld aan je nummerplaat. 

4411 rekent automisch het juiste tarief aan. Je hoeft hiervoor dus niks te doen. 
Je hoeft dus ook niet langer naar parkeerautomaat te wandelen. Je ontvangt een maandelijkse afrekening van je factuur.

Uitzonderingen

 • Het cursistentarief is alleen geldig in de binnenstad, maar niet in de hoofdwinkel- en poortstraten (Ezelstraat, Sint-Jakobsstraat, Gentpoortstraat (uitgezonderd ter hoogte van nummers 62-64), Katelijnestraat, Mariastraat, Langestraat, Hoogstraat, Mallebergplaats, Philipstockstraat, Vlamingstraat (gedeelte tussen Markt en Academiestraat),  Smedenstraat en Stationsplein). 

  Met de parkeerwijzer kun je zoeken welke parkeerbeperkingen er zijn. Je kunt hiervoor ook het parkeerplan raadplegen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten