Parkeerretributie veelgestelde vragen

Bij het niet naleven van de parkeerbeperkingen riskeer je een retributie van 40 euro per overtreding (cfr. het stedelijk retributiereglement op het parkeren). Klachten of betwistingen moeten binnen een termijn van 60 dagen volgend op de datum van de betalingsuitnodiging verstuurd worden aan de bevoegde instantie.

Hieronder vind je een lijst met veelgestelde vragen over parkeerretributies. We raden je aan om eerst deze lijst te raadplegen alvorens de Parkeerwinkel te contacteren.

Vragen over betaling

Betalen van een retributie moet gebeuren via een overschrijving met de gestructureerde mededeling die op het retributieticket te vinden is, het zogenoemde OGM-nummer. Het is ook mogelijk om de retributie te betalen aan de Parkeerwinkel van het Huis van de Bruggeling (cash en bancontact).

Betaalgegevens: Parkeerwinkel Brugge
Frank Van Ackerpromenade 2 - 8000 Brugge
IBAN : BE96 0910 2241 4305
BIC : GKCC BE BB
Belfius Bank
Referentienummer begint met 800/xxxx/xxxxx

Vragen over sms- en app-parkeren

Verifieer of je de volledige en correcte nummerplaat hebt ingegeven en of de retributie is uitgeschreven binnen de toegestane parkeerduur. Indien je een geldige parkeersessie had en je een correcte/volledige nummerplaat had ingegeven, kan je ons contacteren voor meer informatie. Stuur ons een bewijs/scan van je sms- of app-sessie van 4411 door via het contactformulier.
Enkel de eerste keer kan bij een tikfout of het vergeten van een cijfer/letter overgegaan worden tot het annuleren van de retributie.

Als er geen bewijs is dat het voertuig waarvoor je betaald hebt, niet geparkeerd stond in de binnenstad op het moment van de retributies, kan niet overgegaan worden tot het annuleren van de retributie.

Vragen over de betalende zone

Heb je de instructies op de parkeerautomaat correct opgevolgd? Je moet eerst op ‘start’ duwen en je nummerplaat ingeven voordat je kan beginnen met betalen (cash of bancontact).

Conform de bepalingen op de automaat moet er eerst gekeken worden om op een andere manier een parkeersessie op te starten (cash, bancontact, app of SMS). Als dit niet lukt moet je naar de dichtstbijzijnde automaat gaan om daar ook te proberen. Als ook deze niet werkt, moet je je parkeerschijf leggen. Je dient de maximale parkeerduur steeds te respecteren, ook indien de parkeerautomaat niet werkt.
Indien de parkeerautomaten niet functioneerden en je hebt de instructies op de parkeerautomaat correct gevolgd kan je ons contacteren via het online contactformulier zodat we je dossier kunnen bekijken.

Verifieer of je de volledige en correcte nummerplaat hebt ingegeven en of de retributie is uitgeschreven binnen de toegestane parkeerduur. Indien je een geldige parkeersessie had en je een correcte/volledige nummerplaat had ingegeven, kan je ons contacteren voor meer informatie. Stuur ons een kopie van je ticket via het online contactformulier en wij bekijken je dossier.

Enkel de eerste keer kan bij een tikfout of het vergeten van een cijfer/letter overgegaan worden tot het annuleren van de retributie.

Stuur ons je gegevens via het online contactformulier zodat we je dossier kunnen bekijken.

Verifieer of je originele parkeerkaart voor personen met een handicap met rolstoelsymbool en geldigheidsduur zichtbaar achter de voorruit lag. In dat geval kan je ons een kopie van de voor- en achterkant van je mindervalidenkaart samen met een kopie van je identiteitskaart opsturen via het online contactformulier zodat we je dossier kunnen bekijken.

Indien je over een geldige parkeerkaart beschikt, maar deze lag niet zichtbaar achter de voorruit of het ging over een kopie, kan er niet overgegaan worden tot het annuleren van de retributie.

Stuur ons een kopie van je vergunning via het online contactformulier en wij bekijken je dossier.
Opgelet: de vergunning is enkel geldig als de parkeerverbodsborden reglementair werden aangebracht.

Vragen over de blauwe zone

Stuur ons je gegevens via het online contactformulier zodat we je dossier kunnen bekijken.
Opgelet: de parkeervergunning is enkel geldig in de zone waarvoor hij afgeleverd werd, niet in de andere zones.

Verifieer of je originele parkeerkaart voor personen met een handicap met rolstoelsymbool en geldigheidsduur zichtbaar achter de voorruit lag. In dat geval kan je ons een kopie van de voor- en achterkant van je mindervalidenkaart samen met een kopie van je identiteitskaart opsturen via het online contactformulier zodat we je dossier kunnen bekijken.

Indien je over een geldige parkeerkaart beschikt, maar deze lag niet zichtbaar achter de voorruit of het ging over een kopie, kan er niet overgegaan worden tot het annuleren van de retributie.

Stuur ons een kopie van je vergunning via het online contactformulier en wij bekijken je dossier.
Opgelet: de vergunning is enkel geldig als de parkeerverbodsborden reglementair werden aangebracht.

De blauwe zone wordt niet per straat aangeduid, maar met een zonebord bij het binnenkomen van de zone. Dit zonebord houdt in dat de verkeersborden niet langs elke straat herhaald moeten worden. Deze signalisatie is volledig conform de wetgeving. Indien er geen geldige Europese parkeerschijf achter de voorruit lag, kan er niet overgegaan worden tot het annuleren van de retributie.

Het reglement is hier zeer duidelijk in. Volgens de wegcode dient een parkeerschijf het uur van aankomst aan te geven. De bestuurder stelt de pijl in op het eerstvolgende streepje volgend op het tijdstip van aankomst. Het voertuig dient de parkeerplaats uiterlijk verlaten te hebben bij het verstrijken van de toegestane parkeerperiode. Er kan dan ook niet overgegaan worden tot het annuleren van de retributie.

Verifieer of je parkeerschijf correct was ingesteld. Volgens het reglement dient de bestuurder de pijl van de parkeerschijf op het eerstvolgende streepje te plaatsen volgend op het tijdstip van aankomst. Arriveerde je bijvoorbeeld om 9.05 uur, plaats je de parkeerschijf op 9.30 uur. Leg je parkeerschijf steeds zichtbaar achter de voorruit van je voertuig.
Verifieer of je een geldige Europese parkeerschijf hebt. Een digitale parkeerschijf is niet toegelaten. Ook oudere modellen of geschonden parkeerschijven zijn niet toegelaten.
Lag je parkeerschijf correct achter de voorruit van je voertuig, kan je ons je gegevens bezorgen via het contactformulier.

Vragen over Shop & Go

Op de parkeerplaatsen voor kortparkeren, de zogenaamde Shop & Go zones, mag er maximaal 30 minuten aan één stuk geparkeerd worden. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van sensoren die in de parkeerplaats geïnstalleerd zijn. Indien je langer dan 30 minuten geparkeerd staat op een dergelijke locatie, riskeer je een retributie ook al heb je een ticket genomen aan de parkeerautomaat.
Als je effectief een ticket betaald hebt én een retributie opgelopen hebt, kan er overgegaan worden tot terugbetaling van dit parkeerticket. Hiervoor kun je ons je gegevens bezorgen via het contactformulier.

Op de parkeerplaatsen voor kortparkeren, de zogenaamde Shop & Go zones, mag er maximaal 30 minuten aan één stuk geparkeerd worden. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van sensoren die in de parkeerplaats geïnstalleerd zijn. Indien je langer dan 30 minuten geparkeerd staat op een dergelijke locatie, riskeer je een retributie ook al heb je een parkeerschijf gelegd.

Op de parkeerplaatsen voor kortparkeren, de zogenaamde Shop & Go zones, mag er maximaal 30 minuten aan één stuk geparkeerd worden. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van sensoren die in de parkeerplaats geïnstalleerd zijn. Een parkeerschijf achter de voorruit leggen is hier niet nodig. Indien je langer dan 30 minuten geparkeerd staat op een dergelijke locatie, riskeer je een retributie ook al heb je een geldige bewonersvergunning

Op de parkeerplaatsen voor kortparkeren, de zogenaamde Shop & Go zones, mag er maximaal 30 minuten aan één stuk geparkeerd worden. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van sensoren die in de parkeerplaats geïnstalleerd zijn. Indien je langer dan 30 minuten geparkeerd staat op een dergelijke locatie, riskeer je een retributie ook al beschik je over een geldige parkeerkaart voor personen met een handicap.

Stuur ons je gegevens via het online contactformulier zodat we je dossier kunnen bekijken.

Vragen over parkeren op voorbehouden plaatsen voor elektrische voertuigen

Om iedereen de kans te geven om zijn auto op te laden, wordt er op deze plaatsen gekozen voor een maximale rotatie van de parkeerplaatsen. Daarom geldt op deze parkeerplaatsen het normale betalend parkeren (maximum 4 uur)  of de blauwe zone (maximum 2 of 4 uur) en gelden de bewonersvergunningen niet. Indien je gebruik wenst te maken van deze locatie, dien je dan ook aan de automaat te betalen (binnenstad) of je parkeerschijf te gebruiken (blauwe zones).

Vragen over de Kiss & Ride Station maximum 30 minuten betalend parkeren

Verifieer of je de volledige en correcte nummerplaat hebt ingegeven en of de retributie is uitgeschreven binnen de toegestane parkeerduur van maximum 30 minuten. Indien je een geldige parkeersessie had en je een correcte/volledige nummerplaat had ingegeven, kan je ons contacteren voor meer informatie. Stuur ons een kopie van je ticket of screenshot van je gsm via het online contactformulier en wij bekijken je dossier.
Enkel de eerste keer kan bij een tikfout of het vergeten van een cijfer/letter overgegaan worden tot het annuleren van de retributie.

Op de Kiss & Ride is geen vrijstelling voor houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap voorzien. Indien je niet betaalt op deze locatie, riskeer je een retributie ook al beschik je over een geldige parkeerkaart voor personen met een handicap.

Op de Kiss & Ride geldt het betalend parkeren maximum 30 minuten. Indien je niet betaalt op deze locatie maar de blauwe parkeerschijf voorlegt, riskeer je een retributie.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media